Trong nước

17/03/2022

Tên tuổi Thiếu tướng Lê Quảng Ba đã trở thành huyền thoại với nhân dân căn cứ địa cách mạng Việt Bắc một thời. Năm 1972, nhà văn Đỗ Quang

09/11/2020

Hải Thượng Lãn Ông

Hải Thượng Lãn Ông “Ông già lười Hải Thượng) là biệt hiệu của danh y Lê Hữu Trác. Ông tinh thông y học, văn chương, là danh nhân Việt Nam thế kỉ XVIII được nhiều người

29/10/2020

Lê Quí Đôn

Lê Quí Đôn người có công đầu tiên nghiên cứu về xứ Đàng Trong Lê Quý Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2/8/1726, trong một gia đình

29/10/2020

Lê Thận Ngôn (1834 – 1869)

Ông tên tự là Cổ Đam, tên huý là Thận Ngôn, người làng Thọ Vực, xã Bút Sơn, sau di cư đến làng Cát Xuyên, xã Hoằng Cát sinh sống[1].

27/10/2020

Lê Xuân Tuyển (1831 – 1909)

LÊ XUÂN TUYỂN (1831 – 1909) Lê Xuân Tuyển sinh năm 1831 trong một gia đình khá giả ở thôn Đông Thành (nay thuộc xã Hoằng Tiến), có nghề làm

27/10/2020

Lê Viết Trạc (1853- 1887)

Lê Viết Trạc (1853- 1887) Khi có chiều Cần Vương cứu nước của triều đình kháng chiến Hàm Nghi ban bố vào tháng 7 năm 1885 thì phong trào Văn