Trong nước

09/11/2020

Hải Thượng Lãn Ông

Hải Thượng Lãn Ông “Ông già lười Hải Thượng) là biệt hiệu của danh y Lê Hữu Trác. Ông tinh thông y học, văn chương, là danh nhân Việt Nam thế kỉ XVIII được nhiều người

29/10/2020

Lê Quí Đôn

Lê Quí Đôn người có công đầu tiên nghiên cứu về xứ Đàng Trong Lê Quý Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2/8/1726, trong một gia đình

29/10/2020

Lê Thận Ngôn (1834 – 1869)

Ông tên tự là Cổ Đam, tên huý là Thận Ngôn, người làng Thọ Vực, xã Bút Sơn, sau di cư đến làng Cát Xuyên, xã Hoằng Cát sinh sống[1].

27/10/2020

Lê Xuân Tuyển (1831 – 1909)

LÊ XUÂN TUYỂN (1831 – 1909) Lê Xuân Tuyển sinh năm 1831 trong một gia đình khá giả ở thôn Đông Thành (nay thuộc xã Hoằng Tiến), có nghề làm

27/10/2020

Lê Viết Trạc (1853- 1887)

Lê Viết Trạc (1853- 1887) Khi có chiều Cần Vương cứu nước của triều đình kháng chiến Hàm Nghi ban bố vào tháng 7 năm 1885 thì phong trào Văn

27/10/2020

Lê Ngọc Xích (1568- 1640)

LÊ NGỌC XÍCH (1568- 1640) Lê Ngọc Xích[1] sinh ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thìn, niên hiệu Chính Trị thứ 11 (1568) đời vua Lê Anh Tông (Lê Duy

27/10/2020

Lê Văn Tiến (1821 – 1876)

LÊ VĂN TIẾN (1821 – 1876) Quê làng Quỳ Chử, sinh ngày 22 tháng 3 năm Tân Tỵ (1821) trong một gia đình đã nhiều đời giữ nếp sống nhân

27/10/2020

Lê Tuấn Kiệt (Thế Kỉ 16)

Lê Tuấn Kiệt (thế kỉ 16)[1] Lê Tuấn Kiệt người xã Từ Minh, huyện Hoằng Hoá, nay là làng Từ Minh, xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

27/10/2020

Lê Trung Giang (đầu Thế Kỉ XVI)

LÊ TRUNG GIANG (đầu thế kỉ XVI) Gần 500 năm về trước, mảnh đất ven biển Hoằng Hoá đã sinh ra một vị tướng, một người con nhân hậu, giàu