Tổ chức HĐHL Việt Nam

Hội đồng họ Lê nhiệm kỳ 3 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

 Khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

 

TT Họ và tên                  Chức danh
1 Ông  Lê Văn Tam Chủ tịch
2 Ông Lê Phúc Nguyên Phó Chủ tịch thường trực
3 Bà Lê Thu Hà Phó Chủ tịch
4 Ông Lê Liên Phó Chủ tịch
5 Ông Lê Đình Đấu Phó Chủ tịch
6 Ông Lê Năm Phó Chủ tịch,

Chủ tịch Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam

7 Ông Lê Xuân Giang Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam,

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Thanh Hóa.

8 Ông Lê Duy Minh Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam,

Chủ tịch HĐ họ Lê thành phố Hồ Chí Minh.

9 Ông Lê Quang Thắng Phó Chủ tịch HĐ họ Lê Việt Nam,

Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam.

10 Ông Lê Quang Vĩnh Ủy viên Ban Thường vụ.
11 Ông Lê Quang Vũ Ủy viên
12 Bà Lê Hồng Hoa Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam.
13 Ông Lê Văn Toan Ủy viên.
14 Ông Lê Văn Nhẫn Ủy viên Ban Thường vụ.
15 Ông Lê Cảnh Nhạc Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.
16 Ông Lê Tiến Thọ Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-THể thao-Du lịch, Nghệ sĩ nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam .

17 Ông Lê Xuân Thảo Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam
18 Ông Lê Mã Lương Ủy viên Ban Thường vụ.
 19 Ông Lê Quang Sủng Ủy viên thường trực HĐ Họ Lê Việt Nam khóa II.
20 Ông Lê Văn Kiểm Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.
21 Ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế Sơn Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ủy viên HĐHL Việt Nam.

22 Ông Lê Vinh Quang Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng Đà Nẵng.

Ủy viên HĐHL Việt Nam.

23 Ông Lê Quý Hoàng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thông tin việc Họ HĐ họ Lê Việt Nam.

24 Ông Lê Văn Khanh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thông tin việc Họ HĐ họ Lê Việt Nam.

25 Bà Lê Thị Hà Cán bộ viện Hán Nôm, Ủy viên Ban Thông tin việc Họ HĐHL Việt Nam.

Ủy viên HĐHL Việt Nam.

26 Ông Lê Trần Bình Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam.

Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam

27 Ông Lê Đình Thắng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Ủy viên Ban chủ nhiệm  CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam.

28 Bà Lê Thị Hiền Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã và quản lý chợ Việt Nam.

29 Bà Lê Thị Hương Liên Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐHL thành phố Hà Nội

Ủy viên HĐQT tập đoàn Thái Bình Dương.

31 Ông Lê Quang Vĩnh

(Vĩnh Quang Lê)

Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Ủy viên CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam.

32 Ông Lê Đình Bình Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam .

Chủ tịch HĐ họ Lê thành phố Hà Nội.

33 Ông Lê Khắc Kiên Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ HĐHL  tĩnh Hải Dương.

34 Ông Lê Văn Sở Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê thành phố Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn.

35 Ông Lê Ngọc Bỉnh Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐHL thành phố Hà Nội

36 Ông Lê Hải Châu Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chánh Văn phòng HĐ Khuyến học họ Lê Việt nam.

37 Ông Lê Văn Tuấn Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Giám đốc Công ty Môi trưởng đô thị Hà Nội

38 Ông Lê Nguyên Long Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Ủy viên thường trực HĐ họ Lê thành phố Hồ Chí Minh.

39 Ông Lê Thái Bê Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Hội đồng họ Lê thành phố Hồ Chí Minh.

40 Ông Lê Văn Dĩnh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê thành phố Hồ Chí Minh.

41 Ông Lê Duy Phương Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê TP HCM, phụ trách CLB doanh nhân TP

42 Ông Lê Văn Ba Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Bắc Ninh.

43

 

Ông Lê Quý Đôn Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Ủy viên HĐ họ lê Việt Nam khóa II, Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Hải Dương

44 Ông Lê Quang Hiền Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Ủy viên HĐ họ lê Việt Nam khóa II, Chủ tịch HĐ họ Lê TP. Hải Phòng

45 Bà Lê Thành Lự Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê TP Hải Phòng.

46 Ông Lê Văn Tiến Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê t.p Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam.

47 Ông Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Quảng Ninh

48 Ông Lê Thanh Phong Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Quảng Ninh

49 Ông Lê Văn Khánh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Bắc Giang.

50 Ông Lê Văn  Phùng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Bắc Giang.

51 Lê Văn Hoan Ủy viên HĐHL Việt Nam.

HĐ Họ Lê tỉnh Bắc Giang.

52 Ông Lê Khiêm Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Lạng Sơn.

53 Ông Lê Minh Thanh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Lạng Sơn.                                                                                                                                            

54 Ông Lê Hữu Tượng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

55 Ông Lê Văn Thà Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Phú Thọ.

56 Ông Lê Quang Đại Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Phú Thọ.

57 Ông Lê Văn Vĩnh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Thái Nguyên

58 Ông Lê Quang Đôn Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Tuyên Quang.

59 Ông Lê Đức Dũng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Tuyên Hoàng  Tuyên Quang.

60 Ông Lê Trọng Ân Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

61 Ông Lê Văn Toản Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, tỉnh Ninh Bình.

62 Ông Lê Xuân  Đồng Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa.

63 Ông Lê Công Minh Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

64 Ông Lê Ngọc Hạnh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Giám đốc Công ty vật tư tổng hợp Thanh Hóa.

65 Bà Lê Hồng Sử Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Phó Văn phòng HĐ họ Lê Việt Nam.

66 Ông Lê Viết Liễu Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Nghệ An.

67 Ông Lê Như Cương Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Nghệ An

68 Ông Lê Đức Quý Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Hà Tĩnh.

69 Ông Lê Tiến Sơn Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê  tỉnh Hà Tĩnh.

70 Ông Lê Công Minh Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Quảng Bình.

71 Ông Lê Xuân Tế Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó CT HĐHL tỉnh Quảng Bình.

72 Ông Lê Phước Long Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Quảng Trị.

73 Bà Lê Thị Sâm Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Quảng Trị.

74 Ông Lê Xuân Tần Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Thừa Thiên- Huế.

75 Ông Lê Minh Lợi Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê  tỉnh Thừa Thiên- Huế.

76 Ông Lê Anh Dũng Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê Quảng Nam – Đà Nẵng.

77 Ông Lê Tư Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê Quảng Nam – Đà Nẵng.

78 Ông Lê Văn Diêu Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Quảng Ngãi.

79 Ông Lê Quang Vinh Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Quảng Ngãi.

80 Ông Lê Đình Tạo Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐHL tỉnh Bình Định.

81 Ông Lê Thành Nghị Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐHL tỉnh Bình Định.

82 Ông Lê Văn Hữu Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Trưởng ban Vận động thành lập HĐ họ Lê tỉnh Phú Yên.

83 Ông Lê Văn Thử

 

Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐHL thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu

84 Ông Lê Hưng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Đắc Lắc.

85 Ông Lê Minh Nhất Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Đắc Lắc.

86 Ông Lê Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Lâm Đồng.

87 Hòa thượng

Thích Huệ Đăng

Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Lâm Đồng.

88 Ông Lê Duy Hải Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Trưởng ban vận động thành lập HĐ họ Lê tỉnh Kon Tum.

89 Ông Lê Viết Nhượng Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Chủ tịch HĐ họ Lê tỉnh Gia Lai

 

90 Ông Lê Thành Ủy viên HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực HĐ họ Lê tỉnh Gia Lai

91 Ông Lê Văn Nho Ủy viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐHL Quảng Nam- Đà Nẵng

 

 

Các tin liên quan