Tổ chức HĐHL Việt Nam

Thường trực

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

Khóa III, nhiệm kỳ III 92018 – 2023

 

TT Họ và tên                  Chức danh
1 Ông  Lê Văn Tam Chủ tịch
2 Ông Lê Phúc Nguyên Phó Chủ tịch thường trực
3 Bà Lê Thu Hà Phó Chủ tịch phụ trách công  tác tài chính
4 Ông Lê Liên Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng
5 Ông Lê Đình Đấu Phó Chủ tịch phụ trách công tác nghiên cứu phả tộc, kết nối dòng họ.
6 Ông Lê Năm Phó Chủ tịch,

Chủ tịch Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam

7 Ông Lê Quang Thắng Phó Chủ tịch,

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê Việt Nam

8 Ông Lê Cảnh Nhạc Phó Chủ tịch phụ trách công tác truyền thông, tổ chức sự kiện dòng họ

 

Các tin liên quan