Nghiên cứu dòng họ

08/12/2020

Bài ca khởi nghĩa Lam Sơn

                                     Chương I Đầu thế kỷ (xv),nhà vua Thiếu Đế (*) Bị Quý

08/12/2020

Địa điểm Lê Lai hy sinh trong khởi nghĩa Lam Sơn

 NNC. Lê Huy Hoàng                                                                            Hội KHLS Thanh Hóa Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới phát động thì lập tức bị quân Minh tập trung lực lượng lên đàn

08/12/2020

Chí Linh Sơn dưới góc nhìn địa lý – lịch sử – văn hóa

NNC. Phạm Tấn                                                                          Tổng Thư ký Hội KHLS Thanh Hóa           Chí Linh Sơn là một dãy núi ở miền Tây Thanh Hóa được Lê Lợi và các văn

07/12/2020

Người xứ Quảng nguồn gốc xứ Thanh

Năm 981, vua nước Đại Tống (Trung Quốc) sai quân sang xâm lược Đại Việt bị Vua Lê Hoàn đánh đuổi thua chạy tan tác. Năm sau (982) Vương quốc