Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

31/03/2022

Lê giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức

 HLVN – Ngày 31/ 3 /2022 ( 29/ 2/ Nhâm Dần), Thường trực HĐHL tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức lễ giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức tại Miếu

02/02/2022

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

HLVN- Trong nhiệm kỳ qua, vấn đề phát triển tổ chức về cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội III của Họ