Doanh nhân HL tiêu biểu

29/10/2020

Gương sáng doanh nhân Lê Trung Dũng

Lê Trung Dũng – Thủ lĩnh thanh niên có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo và phát triển sự nghiệp của thế hệ trẻ Việt Nam là Chủ

26/10/2020

Một người đồng hương là anh hùng

Thừa Thiên – Huế có nhiều anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. Năm 2008 lại có thêm một anh hùng lao động thời kỳ đổi mới: