Khuyến học – Khuyến tài

16/07/2022

HLVN – Sử sách ghi lại, vua Lê Lợi có 3 người vợ là Thần Phi (tên thật là Trịnh Thị Lữ, người làng Bái Đô, xã Xuân Bái, huyện