Tin tức – Sự kiện

12/10/2021

Thư gửi Doanh nhân họ Lê Việt Nam

HLVN- Kính gửi các doanh nhân, chủ doanh nghệp là con cháu, dâu rể họ Lê trong cả nước, Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, năm

10/08/2021

Ngày Mẹ sinh con

   Lúc thiếu thời nghe Bà kể chuyện: Mẹ sinh con khi trời giải cơn nồng, Quanh bờ ruộng cua ngôm bò tránh nắng. Nước dưới chân như đun giữa

10/05/2021

Thần tích thần sắc Họ Lê Việt Nam

LÊ CHIÊU Tên thần: Lê Chiêu 黎招 Tên sách: Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng Bái Tức xã Trung thôn thần tích寧平省嘉遠縣雲程總拜息社中村神蹟 Kí hiệu sách: a4/16, lưu