Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

Hà Tĩnh- Một hình mẫu của Hội đồng Họ Lê cấp tỉnh

HLVN– Sáng 24/7/2022, tại Thành phố Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức thành công. Tham dự Đại hội có gần 350 đại biểu là con em Họ Lê toàn tỉnh, đại diện gần 300 dòng, nhánh Họ Lê; với 36 ngàn hộ, trên 100 ngàn nhân khẩu.

Tham dự Đại hội có ông Lê Văn Tam -Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam,  các Phó Chủ tịch: Lê Năm, Lê Hồng Thắng, Lê Quang Thắng, Lê Cảnh Nhạc; đại biểu dòng Họ Lê các tỉnh:  Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc CA tỉnh, Hội đồng Họ Lê Hà Tĩnh; đại diện các dòng họ Trần, họ Võ, họ Phan, họ Bùi Hà Tĩnh.

 

Đại hội ghi nhận những hoạt động tích cực và những kết quả đáng tự hào qua hơn 5 năm qua; thống nhất mục tiêu, phương hướng hoạt động dòng họ trong 5 năm tới; thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy ước dòng họ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 40 thành viên tiêu biểu; Bầu ông Lê Đình Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Chủ tịch Hội đồng Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Tam- Chủ tịch Hội đồng Họ Lê Việt Nam ghi nhận: Hoạt động của Hội đồng Họ Lê Hà Tĩnh là hình mẫu của hoạt động Hội đồng Họ Lê trong cả nước.

Đại hội đại biểu Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 2 thực sự là diễn đàn để đại biểu các dòng họ, Hội đồng Họ Lê địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, những tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế xây dựng dòng họ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo định hướng của lãnh đạo Hội đồng Họ Lê Việt Nam, làm cơ sở xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng Họ Lê tỉnh và định hướng hoạt động dòng họ trong những năm tới, nhằm tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và tình cảm dòng họ thiêng liêng; thống nhất suy nghĩ, việc làm của mọi thành viên trong cộng đồng Họ Lê tỉnh ta, vì mục tiêu đoàn kết, chung sức, làm rạng danh dòng họ và góp phần xây dựng quyê hương đất nước giàu đẹp, phồn vinh.

Đại hội tổ chức vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho hoạt động dòng họ từ năm 2017 đến nay; khen thưởng, động viên một số con cháu Họ Lê đạt thành tích  học tập xuất sắc trong năm học 2021 – 2022.

Cách đây 5 năm, ngày 25/6/2017, Đại hội đại biểu Họ Lê toàn tỉnh lần thứ Nhất đã được tổ chức tại trung tâm Thành phố Hà Tĩnh. Hội đồng Họ Lê Hà Tĩnh chính thức ra đời, đẩy mạnh phát triển tổ chức, chăm lo việc Họ ở các địa phương; triển khai các hoạt động tri ân tiên tổ, hướng về cội nguồn, kết nối nghĩa tình, phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của dòng họ. Có thể nói nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua đã gặt hái nhiều thành công trong xây dựng và phát triển các hoạt động kết nối dòng Họ Lê Hà Tĩnh.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Họ Lê toàn tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, suốt hơn một năm qua, Hội đồng Họ Lê Hà Tỉnh đã tiến hành đánh giá các mặt hoạt động theo Nghị quyết Đại hội khoá I đề ra; rà soát việc củng cố các ban Hội đồng Họ Lê tỉnh cũng như vận động, kiện toàn Hội đồng Họ Lê các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội.

Dưới đây là một vài hình ảnh về Đại hội đại biểu Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 2.

Lê Cảnh Nhạc

Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 40 thành viên, do ông Lê Đình Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Họ Lê tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các tin liên quan