Hội đồng họ Lê các tỉnh thành phố

 HĐHL TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức lễ Tất niên tại Đền thờ Vua Lê Thánh Tông.

 HLVN –  Ngày 16 tháng 1 năm 2022: Hội đồng họ Lê thành phố Hạ Long đã kết hợp với UBND xã Lê Lợi, Bản QL đi tích đã làm lễ Tất niên tại Đền Vua Lê Lợi, cùng dự có ông Lê Quang Thắng PCT HĐHLVN và ông Lê Đình Hưng PCT HĐHL tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chức Lễ Tất niên kết hợp với việc khánh thành việc tu sửa Đền năm Tân Sửu.

Ngày 24/1/2022 ( 22 tháng Chạp Tâ Sửu ,) HĐHL thành phố Hạ Long cùng một số bà còn Họ Lê thành phố Hạ Long ( Quảng Ninh) đã làm lễ Tất niên tại Di tích văn hóa Hạ Long nơi thờ Vua Lê Thánh Tông; tới dự có ông Lê Quang Thắng PCT HĐHLVN, ông Lê Thanh Phòng PCT HĐHL tỉnh Quảng Ninh Ninh.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

Tin, ảnh: LÊ QUANG THẮNG

Các tin liên quan