Hội đồng họ Lê Việt Nam

Thông báo của thường trực hội đồng họ Lê Việt Nam

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

––––––––––––––––

Số:…………/2016/HLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội ngày……..tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

Kính gửi:

– Các vị Thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam;

– Hội đồng họ Lê các tỉnh, thành phố. 

I. Ngày 31-7-2016, nhân dịp Hội đồng họ Lê (HĐHL) tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu họ Lê tỉnh nhiệm kỳ II, Thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam và đại diện Hội đồng họ Lê các tỉnh, thành phố đã họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, bàn kế hoạch hoạt động những tháng còn lại của năm 2016 và một số nội dung về kiện toàn tổ chức.

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐHL Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các vị Ủy viên thường trực HĐHL Việt Nam, Ủy viên HĐHL Việt Nam đại diện HĐHL các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam-Đà Nẵng, Lâm  Đồng, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Tam, thay mặt Thường trực HĐHL Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐHL Việt Nam trong 6 tháng qua, nhấn mạnh: trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, Thường trực HĐHL Việt Nam và HĐHL các địa phương vẫn duy trì hoạt động. HĐHL các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, có bước phát triển về mặt tổ chức. HĐHL tỉnh Quảng Ngãi và HĐHL tỉnh Quảng Ninh tổ chức trọng thể lễ giỗ vua Lê Thánh Tông (30-1 âl). Một số HĐHL tỉnh, thành phố tiếp tục thành lập HĐHL cấp huyện, cấp xã. HĐHL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ I CLB Doanh nhân họ Lê của tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Tam, thay mặt Thường trực HĐHL Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐHL Việt Nam trong 6 tháng qua

Thường trực HĐHL Việt Nam đánh giá cao nhiệt tình, trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo của HĐHL các địa phương trong công tác tổ chức và có nhiều hoạt động kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ, khuyến học, khuyến tài, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn xã hội”… có ý nghĩa thiết thực phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tổ chức dòng họ, thu hút được đông đảo bà con họ Lê tham gia.

Thường trực HĐHL Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong trong tổ chức và hoạt động của HĐHL Việt Nam thời gian qua. Do chưa củng cố kịp thời về mặt tổ chức nên sau khi ông Phó Chủ tịch phụ trách Văn phòng xin nghỉ, bàn giao công việc, liên hệ giữa Thường trực HĐHL Việt Nam và HĐHL các tỉnh, thành phố có lúc bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sự chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐHL Việt Nam đối với các địa phương. Do khó khăn kinh phí, việc xuất bản tờ Thông tin việc Họ số 17 không đúng thời gian qui định. Công tác khuyến học, khuyến tài chưa được triển khai sâu rộng. Công tác tài chính gặp khó khăn, thiếu nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động.

Ông Lê Văn Tam đề xuất một số hoạt động từ nay đến cuối năm, trong đó có việc củng cố tổ chức của Thường trực HĐHL Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về vua Lê Thánh Tông, khôi phục việc xuất bản Thông tin việc Họ, củng cố Văn phòng, Hội đồng Khuyến học, Ban Tài chính trực thuộc Thường trực HĐHL Việt Nam.

Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, cơ bản nhất trí với đánh giá của Thường trực HĐHL Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng củng cố tổ chức của HĐHL Việt Nam, đưa các hoạt động vào nền nếp, thực hiện tốt Quy ước hoạt động Hội đồng họ Lê Việt Nam, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với sự phát triển của HĐHL các tỉnh, thành phố, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Thường trực HĐHL Việt Nam, HĐHL tỉnh, thành phố, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để hoạt động HĐHL phát triển bền vững.

Thay mặt Thường trực HĐHL Việt Nam, Chủ tịch Lê Văn Tam đã trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thống nhất kết luận một số nội dung sau:

  1. Trên cơ sở Quy ước hoạt động Hội đồng họ Lê Việt Nam đã chính thức ban hành, từ nay đến cuối năm tiếp tục củng cố tổ chức Thường trực HĐHL Việt Nam và HĐHL các địa phương. Tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức HĐHL thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu việc thành lập HĐHL tỉnh Ninh Bình, xây dựng HĐHL các địa phương này thực sự vững mạnh, làm nòng cốt trong hoạt động dòng họ. Đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác phát triển tổ chức thời gian qua, thành lập và chỉ đạo hoạt động HĐHL các cấp huyện, cấp xã có hiệu quả cao.

Thường trực HĐHL Việt Nam củng cố theo hướng tinh gọn hơn, chọn nhân sự đảm nhiệm công tác Văn phòng – Tổ chức, nhanh chóng khôi phục các hoạt động liên hệ giữa Thường trực HĐHL Việt Nam và HĐHL các địa phương; liên hệ với chùa Huy Văn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cho phép đặt Văn phòng Thường trực HĐHL Việt Nam tại đây để có địa chỉ liên hệ chính thức, là nơi tổ chức các cuộc họp của Thường trực HĐHL Việt Nam và các đơn vị trực thuộc HĐHL Việt Nam. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội HĐHL Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Thường trực HĐHL Việt Nam tiếp thu đề nghị của HĐHL các địa phương về việc Thường trực  HĐHL Việt Nam cần bám sát hơn nữa hoạt động của HĐHL các địa phương và cơ sở, trên cơ sở đó có các định hướng, chỉ đạo kịp thời và nhân rộng kinh nghiệm tốt trong toàn quốc. Nghiên cứu hình thức luân phiên tổ chức Hội nghị HĐHL Việt Nam tại các địa phương, tăng cường cơ hội gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa các HĐHL các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  1. Khôi phục việc xuất bản Thông tin việc Họ, coi đây là phương tiện hoạt động quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống dòng họ, tri ân tiên tổ, khuyến học, khuyến tài, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dòng họ trong toàn quốc, biểu dương những địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

Để xuất bản tờ Thông tin việc Họ được đúng kỳ, nội dung tốt, hình thức đẹp cần sự đóng góp về kinh phí, sự cộng tác chặt chẽ về nội dung của HĐHL các địa phương. Trước mắt đề nghị các địa phương chủ động đăng ký số lượng và đóng góp kinh phí xuất bản theo số lượng đăng ký, ngoài ra vận động các nguồn đóng góp và hỗ trợ khác.

Kinh phí đóng góp xuất bản Thông tin việc Họ xin gửi về Ban Thông tin theo các số tài khoản của Trưởng ban: Lê Liên, số TK: 0520116885003 Ngân hàng TMCP Quân đội, Phòng giao dịch Lý Nam Đế – Hà Nội; hoặc Phó Trưởng ban thường trực: Lê Thị Hiền, số TK: 0530107405002 Ngân hàng TMCP Quân đội.

  1. Củng cố tổ chức Hội đồng Khuyến học của HĐHL Việt Nam và đưa hoạt động khuyến học đi vào nền nếp, tích cực vận động để tăng nguồn quỹ, bám sát hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.
  2. Củng cố Ban Tài chính của HĐHL Việt Nam. Mở tài khoản đễ tiếp nhận sự đóng góp, hỗ trợ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định về tài chính của Nhà nước và Qui ước hoạt động của HĐHL Việt Nam.

Tài khoản chính thức của HĐHL Việt Nam do ông Lê Văn Tam, ông Lê Phúc Nguyên làm chủ tài khoản. Số TK: 0570126804009 Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.

  1. Tập trung phối hợp với HĐHL thành phố Hà Nội và Trung tâm Giáo dục lịch sử, truyền thống tổ chức thành công Hội thảo về vua Lê Thánh Tông, bảo đảm tổ chức chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả cao. Xác định đây là một trong những hoạt động trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trước mắt, tập trung công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức Hội thảo theo kế hoạch.
  2. Về ngày giỗ vua Lê Thái Tổ năm Bính Thân 2016: Do năm nay là năm lẻ nên không tổ chức hoạt động quy mô toàn quốc. Các đoàn có kế hoạch về Khu di tích Lam Kinh trực tiếp liên hệ với HĐHL tỉnh Thanh Hóa để phối hợp hoạt động.

II. Sau cuộc họp tại Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), ngày 2-8, ông Chủ tịch Lê Văn Tam, ông Phó Chủ tịch Thường trực Lê Phúc Nguyên cùng một số vị Ủy viên Thường trực HĐHL Việt Nam đã thực hiện một số việc:

  1. Làm việc với chùa Huy Văn, đặt vấn đề xin phép đặt Văn phòng Thường trực HĐHL Việt Nam tại đây, ngay bên cạnh Điện thờ vua Lê Thánh Tông. Sư thầy, Tiến sĩ Thích Đàm Luyện đã nhất trí đồng ý. Từ nay địa chỉ liên hệ với Thường trực HĐHL Việt Nam là:

Văn phòng Thường trực HĐHL Việt Nam,

Chùa Huy Văn, số 3 ngách 34, ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

  1. Ông Chủ tịch Lê Văn Tam thống nhất: Ông Lê Liên, Ủy viên Thường trực HĐHL Việt Nam, Trưởng ban Thông tin việc Họ, đảm nhiệm công việc Chánh Văn phòng Thường trực HĐHL Việt Nam từ nay đến Đại hội HĐHL Việt Nam nhiệm kỳ tới, bổ sung ông Lê Liên vào danh sách Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học về vua Lê Thánh Tông.

Ban chỉ đạo Hội thảo gồm các ông: Lê Văn Tam, Lê Phúc Nguyên, Lê Đình Đấu, Lê Liên, Lê Bạch Hồng, Lê Quang Vũ, Lê Xuân Hội, Lê Xuân Niêm và Lê Quang Vĩnh.

Mọi liên hệ với Thường trực HĐHL Việt Nam, đề nghị thông qua ông Lê Liên theo địa chỉ chùa Huy Văn; số ĐTDĐ: 0903218724; 0989501648; E-mail: lelienhnct@yahoo.com.vn; lelienhnct@gmail.com.

 

Nơi gửi:

–  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

– Các vị Ủy viên thường trực HĐHLVN;

– HĐHL các tỉnh, thành phố;

– HĐ Khuyến học, Văn phòng, Ban Thông tin, Ban Tài chính; Ban Nghiên cứu lịch sử và phả tộc;

– Lưu Văn phòng.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐHL VIỆT NAM

Phó Chủ tịch thường trực

 

 

 

 

 

Lê Phúc Nguyên

Các tin liên quan