Hội đồng họ Lê Việt Nam

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành HĐHL Việt Nam khóa IV

HLVN – Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thư IV và kế hoạch công tác đầu nhiệm kỳ, ngày 04/01/2024, Hội đồng Họ Lê Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai tại Hà Nội. Hội nghị cho ý kiến hoàn thiện Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Lê Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028); thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cuối năm 2023 và Kế hoạch hoạt động việc Họ năm 2024; thông qua nhân sự các ban chức năng trực thuộc Hội đồng Họ Lê nhiệm kỳ IV và một số vấn đề khác. Anh hùng lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Lê Việt Nam tham dự Hội nghị.

1/ Về dự thảo Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam (bổ sung, sửa đổi):

Trên cơ sở những nội dung bổ sung, sửa đổi đã được Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV thông qua, sau khi nghe Ban Thường vụ báo cáo về các nội dung bổ sung, sửa đổi, trong đó làm rõ nội dung Điều 22 (Chương VI) về Xử lý vi phạm (bao gồm khoản 1 (Các vi phạm) và khoản 2 (Xử lý vi phạm) và tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự hội nghị. Hội nghị Ban chấp hành biểu quyết 100% nhất trí thông qua và giao cho Thường trực tiếp thu, hoàn chỉnh và tiến hành các thủ tục ban hành chính thức.

2/ Về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Lê Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Trên cơ sở Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam (bổ sung và sửa đổi), Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Lê Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2023- 2028) không trái với Quy ước và cụ thể hóa có chứa nội hàm của quy định pháp luật, khi ban hành yêu cầu của Ủy viên BCH HĐHLVN và các thành phần có liên quan phải chấp hành. Về cơ bản hội nghị đồng tình với Dự thảo; tuy nhiên, vẫn

còn một số ý kiến khác nhau về sự phù hợp giữa Quy ước và Quy chế Dự thảo về chức năng nhiệm vụ của các Ban, vấn đề xử lý vi phạm…..Hội nghị thống nhất, giao Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu kỹ lưỡng, trình Thường trực, Ban Thường vụ cho ý kiến và hoàn chỉnh, xin ý kiến các Ủy viên BCH lần cuối trước khi ban hành.

3/ Về tình hình hoạt động việc họ từ sau Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV đến nay.

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Hội đồng Họ Lê Việt Nam nhất trí đánh giá: Đại hội Đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV thành công tốt đẹp. Âm hưởng tốt đẹp của Đại hội có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng Họ Lê Việt Nam mà còn cả xã hội. Thành công của Đại hội đã thể hiện ý chí của đông đảo bà con Họ Lê cả nước quyết giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, bảo vệ và đề cao uy tín của dòng họ, một lòng phụng sự Tổ quốc, tổ tiên, xây dựng dòng họ vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Kết quả Đại hội đã góp phần tạo không khí phấn khởi và niềm tin của dòng họ vào sự phát triển bền vững của Họ Lê Việt Nam hiện tại và tương lai.

Tinh hình hoạt động việc họ từ sau Đại hội IV được duy trì ổn định và có nhiều hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực:

– Hội đồng Họ Lê Việt Nam đã phối hợp với HĐHL Thanh Hóa tổ chức tốt Lễ giỗ lần thứ 590 của Đức Cao Hoàng đế Lê Thái Tổ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và tham gia Lễ hội Lam Kinh, kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Tham dự các hoạt động trên có các đoàn Đại biểu HĐHL các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quảng Trị, Vũng Tàu… Đồng thời, Lễ giỗ Đức Cao Hoàng đế Lê Thái Tổ cũng được HĐHL các tỉnh, thành phố tổ chức trang trọng tại các địa phương. Lễ giỗ và việc tham dự các hoạt động kỷ niệm tại Thanh Hóa và các địa phương đã tạo được ấn tượng tốt, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dòng họ, tri ân và tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, củng cố thêm tình đoàn kết dòng tộc.

– Hội đồng Họ Lê một số địa phương đã tiến hành Đại hội Họ Lê các cấp và củng cố kiện toàn về tổ chức, như: Đại hội Đại biểu Họ Lê tỉnh Lạng Sơn; Đại hội Đại biểu Họ Lê thành phố Việt Trì (Phú Thọ); huyện Vũ Quang, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh); thị xã Đông Hà (Quảng Trị); huyện Phù Cát (Bình Định); các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), trong đó Đại hội Đại biểu Họ Lê huyện Thọ Xuân để lại nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động xây dựng tổ chức dòng họ. Một số tỉnh, thành phố đang xúc tiến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ như: Hải Phòng, Quảng Ngãi, …

– Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được các HĐHL địa phương quan tâm, nổi lên là Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Trị.

– HĐHL Thanh Hóa tổ chức đón nhận hai sự kiện có ý nghĩa: Anh hùng lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch danh dự HĐHLViệt Nam đạt danh hiệu “Hiền tài nước Việt” và em Lê Xuân Mạnh, đạt chức vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đây là những tấm gương sinh động của các thế hệ hậu duệ Họ Lê bằng lao động, công sức, trí tuệ của mình không ngừng phấn đấu làm rạng danh dòng tộc.

– Về hoạt động đối ngoại, Thường trực HĐHL Việt Nam đã cử đại biểu tham dự Đại hội Họ Nguyễn Việt Nam thành phố Hà Nội, Đại hội Họ Bùi Việt Nam, Đại hội Họ Phùng Việt Nam, Đại hội Họ Tạ Việt Nam, Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam, tham dự một số hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và 15 năm thành lập Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam.

4/ Phương hướng và Kế hoạch hoạt động của Họ Lê Việt Nam năm 2024.

Hội nghị nhất trí khẳng định: Năm 2024 là năm mở đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV. Các hoạt động phải tập trung vào mục tiêu từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế và những tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước. Bám sát phương hướng chung Đại hội IV đề ra là “Xây dựng tổ chức HĐHL các cấp vững mạnh, rộng khắp, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Tập hợp, đoàn kết các thế hệ con cháu, dâu rể họ Lê trên mọi miền đất nước, chung sức, chung lòng phát huy truyền thống dòng tộc, hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, khuyến học, khuyến tài, lập thân, lập nghiệp, không ngừng bồi đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của họ Lê Việt Nam trên các lĩnh vực, cùng trăm họ xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 là:

Một là: Phổ biến sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động của HĐHL Việt Nam đến HĐHL các cấp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn dòng họ về những phương hướng, nội dung nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV đã đề ra. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tăng cường đoàn kết, thống nhất trong dòng họ. Đấu tranh mọi biểu hiện chia rẽ, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của Họ Lê Việt Nam. Hội đồng Họ Lê các tỉnh, thành phố cần phân tích tình hình thực tiễn hoạt động của cấp mình, xây dựng kế hoạch khắc phục những khó khăn, hạn chế trong chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động dòng họ ở địa phương. Đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức hoạt động dòng họ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Hai là: Tập trung cao vào công tác phát triển tổ chức dòng họ ở các cấp.

– Hội đồng Họ Lê Việt Nam yêu cầu HĐHL cấp tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá lại tỉnh hình tổ chức và hoạt động của HĐHL ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Lập báo cáo bao gồm: (1) số Ủy viên BCH HĐHL cấp tỉnh, số lượng Phó Chủ tịch HĐ, các Ban của Hội đồng; cấp huyện đã có HĐHL/trên số đơn vị hành chính cấp huyện; cấp xã cùng báo cáo tương tự như cấp huyện; lưu ý các địa phương có Ban Liên lạc thì báo cáo tương tự. (2) Tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất…Báo cáo gửi về Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách phát triển tổ chức dòng họ và Văn phòng HĐHL Việt Nam trước ngày 30/6/2024.

– HĐHL và Ban vận động thành lập HĐHL các tỉnh, thành phố đánh giá kỹ tình hình thực tế của địa phương, đề ra phương hướng tuyên truyền, vận động, kết nối, tập hợp các Hội đồng gia tộc, thu hút các chi họ có đông thành viên, vận động thành lập HĐHL từ cấp cơ sở đến huyện, tỉnh. Trong quá trình hoạt động, cần phải dựa vào cấp ủy, chính quyền, UBMT Tổ quốc Việt Nam ở các cấp. Về nhân sự tham gia HĐHL các cấp, cần vận động, mời các cá nhân là lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc dòng họ, có kinh nghiệm vận động quần chúng, có uy tín xã hội, có điều kiện sức khỏe, thời gian…tham gia HĐHL các cấp.

– Tăng cường hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, giúp các địa phương, nhất là những nơi đã hình thành Ban liên lạc, Ban vận động thành lập HĐHL nhưng chưa tổ chức Đại hội và khó khăn trong phát triển tổ chức ở các cấp.

– Các Phó chủ tịch HĐHLVN phụ trách về phát triển tổ chức dòng họ theo 7 vùng miền trên địa bàn cả nước cần chủ động liên hệ với các cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ở những địa phương chưa có tổ chức HĐHL để tham mưu, đề xuất việc phát triển tổ chức dòng Họ Lê ở địa phương đó và báo cáo Thường trực HĐHL VN để thống nhất vận động, chỉ đạo.

Ba là: Trên cơ sở Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam, Quy chế hoạt động của HĐHL Việt Nam ban hành. Các Ban chức năng, Văn phòng, Hội đồng khuyến học, CLB doanh nhân Việt Nam và các CLB trực thuộc xây dựng Quy chế hoạt động của tổ chức mình; xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động để trình Thường trực xem xét và Chủ tịch HĐHLViệt Nam ký ban hành trước ngày 30/4/2024. Trên cơ sở đó, các ban chức năng tiến hành chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng quý, sáu tháng và năm.

Bốn là: Phó chủ tịch Thường trực HĐHLVN xây dựng Đề án vận động tài trợ xây dựng Quỹ hoạt động dòng họ và Quỹ khuyến học, khuyến tài Họ Lê Việt Nam. Đề án phải tạo được sự thống nhất cao, tranh thủ được sự đóng góp, ủng hộ của nhiều người, nhất là các doanh nhân họ Lê thành đạt.

Năm là: Cải tiến mạnh mẽ lề lối làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ và HĐHL Việt Nam, duy trì tốt chế độ báo cáo, tổng hợp tình hình định kỳ 6 tháng, một năm. Thực hiện đầy đủ chế độ hội họp của Thường trực, Ban Thường vụ và Hội đồng theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐHL Việt Nam trong năm, đôn đốc thực hiện kế hoạch bảo đảm thời hạn, chất lượng, hiệu quả. Nghiên cứu hình thức tổ chức hội nghị thường niên của Hội đồng HLVN luân phiên tại các địa phương, tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến,

Sáu là: Thực hiện tốt các hoạt động hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ. Tổ chức các lễ giỗ, lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Hoàn, anh hùng dân tộc Lê Lợi, các danh nhân họ Lê tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội và các địa phương trang trọng, theo điều kiện cụ thể ở các địa phương.

– Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa từng bước tổ chức nghiên cứu lịch sử Họ Lê, lựa chọn các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục cao, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, góp phần tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa Họ Lê Việt Nam trong lịch sử dân tộc,

– Khai thác hiệu quả trang web holevietnam.vn và xuất bản các bản tin Họ Lê tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Họ Lê Việt Nam, giới thiệu thân thế. Sự nghiệp các nhân vật lịch sử, các danh nhân Họ Lê, những tấm gương tiêu biểu của Họ Lê Việt Nam trên các lĩnh vực…góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Họ Lê Việt Nam. HĐHL Việt Nam thống nhất chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh và UNESCO tôn vinh Đại danh y Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác danh nhân văn hóa thế giới tại tỉnh Hải Dương hoặc tỉnh Hà Tĩnh gắn với tổ chức cấp Quốc gia của Nhà nước.

– Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhất là trong các dịp kỷ niệm lớn. Tuyên truyền kịp thời những mô hình hoạt động dòng họ có hiệu quả của HĐHL các cấp và các tấm gương tiêu biểu của dòng họ. Vận động HĐHL các cấp, các chi họ giới thiệu những nhân vật có nhiều công trạng, những tấm gương tiêu biểu của dòng họ mình trong lịch sử và hiện tại.

Bảy là: Kết nối, vận động các văn nghệ sỹ, các nhà sáng tạo văn hóa nghệ thuật mang họ Lê và các họ khác tham gia sáng tác, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật về Họ Lê Việt Nam.

Tám là: CLB Doanh nhân Họ Lê Việt Nam sớm tổ chức Đại hội để củng cố về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thu hút các doanh nhân tham gia hoạt động dòng họ, liên kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế,

Chín là: Tổ chức Hội nghị khuyến học nhằm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy trình hoạt động của Hội đồng khuyến học Họ Lê Việt Nam, khuyến khích, động viên các mô hình khuyến học, khuyến tài có hiệu quả của địa phương và cơ sở. Hội nghị yêu cầu, trên cơ sở các định hưởng trên, Thường trực HĐHL Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc các ban chức năng của HĐHL Việt Nam, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả.

5/ Hội nghị thông qua chức năng nhiệm vụ và nhân sự bước đầu các Ban chức năng trực thuộc HĐHL Việt Nam. Giao các ban chức năng xây dựng quy chế hoạt động và bổ sung nhân sự từ các địa phương để hoạt động có hiệu quả.

6/ Hội nghị xem xét việc xử lý trường hợp vi phạm quy chế Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV của ông Lê Quang Thắng, Phó chủ tịch HĐHLVN, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân HLVN :

Sau khi nghe tờ trình của Ban Thường vụ về xem xét xử lý trường hợp vi phạm quy chế Đại hội của ông Lê Quang Thắng, Hội nghị đã thảo luận, dân chủ, trách nhiệm cao vì sự đoàn kết thống nhất và phát triển bền vững của dòng họ. Hội nghị đã biểu quyết 100%, tán thành cho thôi tất cả các chức vụ trong Hội đồng Họ Lê Việt Nam đối với ông Lê Quang Thắng vì những lý do sau: Vi phạm Quy chế làm việc được Đại hội Đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV thông qua; Đăng tải trên mạng zalo thông tin không đúng sự thật, xúc phạm danh dự nhiều người, gây mất đoàn kết trong Họ Lê Việt Nam; Không tự kiểm điểm nghiêm túc về vi phạm và từ chối làm việc với Thường trực Hội đồng, tán phát văn bản không đúng sự thật về Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV; Kêu gọi xúc tiến thành lập “Tổng hội Họ Lê Việt Nam”, gây chia rẽ về tổ chức dòng họ, trái với tôn chỉ mục đích của Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao với việc Họ, Hội nghị lần thứ hai BCH HĐHL Việt Nam phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của hội nghị đề ra.

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết Giáp Thìn sắp tới, Hội đồng Họ Lê Việt Nam trân trọng chuyển đến các gia đình, gia tộc Họ Lê trong cả nước năm mới và xuân mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng: Năm mới, đoàn kết, thắng lợi mới!

                                                                                                          T.M THƯỜNG TRỰC HĐHL VIỆT NAM

                                                                                                         Chủ tịch LÊ PHÚC NGUYÊN

                                                                                                             (Đã ký)

Các tin liên quan