Hội đồng họ Lê Việt Nam

Thường vụ HĐHL Việt Nam họp phiên giữa năm 2020

HLVN– Ngày 12 tháng 7 năm 2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội đồng họ Lê Việt Nam (HĐHL) đã tổ chức hội nghị kỳ II- năm 2020. Chủ tịch HĐHL Việt Nam, Anh hùng lao động Lê Văn Tam, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ việc Họ 6 tháng cuối năm 2020, các Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo các mặt công tác được phân công, đề xuất các vấn đề cần giải quyết trong các lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác Khuyến học, khuyến tài; Công tác phát triển Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê; Công tác nghiên cứu dòng họ, kết nối gia phả; Công tác Thông tin truyền thông; Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐHL ở các tỉnh, thành phố; Công tác tổ chức; Công tác Văn phòng.

Sau khi nghe các báo cáo và phát biểu của các thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Lê Văn Tam đã kết luận và quyết định một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của HĐHL các cấp trong thời gian tới:

6 tháng đầu năm do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các hoạt động dòng họ nhìn chung bị ảnh hưởng, nhiều việc không thực hiện được theo kế hoạch, phong trào kém sôi nổi. Tuy vậy, từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội đến nay, HĐHL các cấp tiếp tục duy trì hoạt động, trong đó có một số hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực như:

Thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam đã có những chỉ đạo kịp thời, ban hành các văn bản quyết định về nhân sự, hướng dẫn công tác dòng họ, giữ liên lạc với HĐHL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, HĐHL một số huyện nơi chưa có HĐHL cấp tỉnh, làm việc với HĐHL một số địa phương nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ việc Họ thường xuyên. Hội đồng khuyến học họ Lê Việt Nam và CLB doanh nhân triển khai các công việc theo kế hoạch.

HĐHL các tỉnh, thành phố trong hoàn cảnh phải chấp hành các quyết định của Chính phủ cách ly phòng, chống dịch COVID-19, HĐHL các địa phương vẫn tổ chức được các hoạt động thường xuyên, dâng hương tri ân vua Lê Đại Hành, vua Lê Lợi, vua Lê Thánh Tông, nữ tướng Lê Chân, các danh nhân họ Lê có công với nước, tiếp tục công tác phát triển tổ chức dòng Họ ở các cấp, hướng mạnh về cơ sở, tri ân tiên tổ, mừng thọ các vị cao niên, giáo dục truyền thống dòng họ, khuyến học, khuyến tài, mở rộng quan hệ với dòng họ bạn. Trong đó có những hoạt động nổi bật, là những điểm sáng đáng ghi nhận của HĐHL các tỉnh: Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Quảng Nam-Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Vũng Tàu…

Thường vụ Hội đồng họ Lê Việt Nam: Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và định hướng nội dung hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng cuối năm 2020, HĐHL các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ việc Họ năm 2020 với tinh thần khẩn trương, bảo đảm chất lượng cao hơn. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục coi công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức HĐHL các cấp là nhiệm vụ hàng đầu. Xây dựng mới HĐHL ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có Ban Vận động thành lập HĐHL cấp tỉnh, có HĐHL thành phố, huyện trực thuộc tỉnh vẫn đang sinh hoạt trực tiếp với HĐHL Việt Nam. Các địa phương chuẩn bị đủ điều kiện, có thể tổ chức đại hội vào quý 3 và quý 4. Chú ý đến việc phát triển HĐHL ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ.

Củng cố Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam bảo đảm đủ nhân sự làm việc, đoàn kết, hoạt động thường xuyên, chất lượng tốt, quan hệ chặt chẽ với HĐHL các địa phương, bảo đảm tính toàn quốc. Xây dựng HĐKHHL ở các cấp, quan tâm hỗ trợ con em họ Lê học tốt, học giỏi, thành đạt. Phát hiện, biểu dương những tấm gương vượt khó học giỏi, đỗ đạt xuất sắc trong các kỳ thi, các giải thưởng trong nước và quốc tế. Tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc về Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng họ Lê toàn quốc, dự kiến tháng 11 năm 2020.

Phát triển CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự, tăng cường các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê (CLBDNHL) Việt Nam, phát triển nhiều CLBDNHL ở HĐHL cấp tỉnh, cấp huyện. Thống nhất về tổ chức và hoạt động của CLBDNHL, quan hệ giữa CLBDNHL với HĐHL các cấp. Vận động nhiều doanh nhân họ Lê tham gia HĐHL và CLBDNHL các cấp. Thường trực HĐHL các cấp cần gặp gỡ, thăm hỏi, động viên doanh nghiệp của người họ Lê, doanh nhân họ Lê khắc phục khó khăn, vượt qua hậu quả nặng nề của dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát triển. Bổ sung nhân sự của Thường trực HĐHL Việt Nam tham gia cùng Ban Chủ nhiệm trong công tác phát triển CLB. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành sớm Đại hội đại biểu CLBDNHL Việt Nam lần thứ nhất.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ thường xuyên như:

Làm tốt các hoạt động tri ân tiên tổ, giáo dục gìn giữ, phát huy truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dòng họ Lê Việt Nam; Tham gia bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di sản văn hóa, lịch sử vật thể và phi vật thể của dòng họ Lê. Tham gia cùng chính quyền các cơ quan chức năng ở tỉnh Nam Định tổ chức hội thảo về Hoàng hậu Nguyễn Thị Phương Dung với vua Lê Thần Tông làm tư liệu để Nhà nước công nhận cụm di tích liên quan đến vương triều họ Lê ở xã Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định là Di tích Lịch sử- Văn hóa.

Kết nối, giao lưu, sưu tầm, bổ sung, hoàn thiện phả tộc dòng họ và từng chi họ. Tích cực tập hợp các văn bản gia phả hiện có để dịch ra chữ quốc ngữ.

Duy trì, nâng cao chất lượng trang Thông tin điện tử holevietnam.vn; Phát hành theo đúng định kỳ bản in Thông tin Họ Lê Việt Nam và Lịch Họ Lê. Nghiên cứu các điều kiện để tăng kỳ phát hành bản in Thông tin Họ Lê, đồng thời phát triển các phương thức truyền thông bổ ích khác.

Xây dựng giao diện trang thông tin holevietnam.vn phù hợp với điện thoại di động, bảo đảm an toàn, truy cập ổn định. Vận động bà con họ Lê chấp hành nghiêm chỉnh luật An ninh mạng đã được Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Chấn chỉnh những việc chưa tốt, chưa đúng khi giao tiếp trên mạng xã hội.

Tăng cường công tác tình nghĩa, thăm hỏi lẫn nhau, tương thân tương ái giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả thiên tai, dịch COVID-19, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu phố văn minh, thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Tạo nguồn kinh phí để bảo đảm các hoạt động của HĐHL các cấp. Tiến hành xây dựng Tổng tập di tích lịch sử-văn hóa của họ Lê trong phạm vi cả nước. Tổ chức Ban Biên tập, phát hiện và mời các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài dòng họ đóng góp ý kiến, thu thập tài liệu, xây dựng Đề cương nội dung của các bản Tổng tập, tổ chức hội thảo khi đã hình thành các nội dung cơ bản. Nghiên cứu biên soạn và xuất bản kỷ yếu Hội đồng Họ Lê Việt Nam. Củng cố, kiện toàn Văn phòng, các ban tham mưu của HĐHL Việt Nam.

6 tháng cuối năm phải dự thảo xong hai bản qui chế: Qui chế về tổ chức và hoạt động của HĐHL Việt Nam, Ban Thường vụ, Thường trực HĐHL Việt Nam và Qui chế về phát triển và quản lý Quỹ của HĐHL Việt Nam.

Thực hiện đúng nền nếp thông tin hai chiều, tích cực tận dụng các ứng dụng thông tin truyền thông qua internet.

Trong tháng 12-2020, HĐHL các cấp, Thường trực HĐ Khuyến học họ Lê Việt Nam, Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Lê Việt Nam cần gửi Báo cáo tổng kết cho Thường trực HĐHL Việt Nam. Giữ mối quan hệ, giao lưu, học tập những việc làm tốt của các dòng họ bạn.

Căn cứ vào nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất cán bộ quy định trong Quy ước của Hội đồng họ Lê Việt Nam, tại Hội nghị, Ban Thường vụ quyết định cử ông Lê Cảnh Nhạc, Ủy viên Ban Thường vụ, làm Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam tham gia chỉ đạo, điều hành các công việc chung của Hội đồng họ Lê Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội đồng họ Lê Việt Nam, trực tiếp phụ trách công tác truyền thông, giáo dục truyền thống, tổ chức các sự kiện của dòng họ.

LÊ LIÊN

Các tin liên quan