Khuyến học - Khuyến tài

Tổng kết công tác khuyến học 5 năm(2014-2019) và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới

 

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KHUYẾN HỌC HỌ LÊ 

VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 23tháng 03 năm 2019

 

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 

Tổng kết công tác khuyến học 5 năm(2014-2019)

và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019,được sự đồng ý của  Thường trực Hội đồng họ Lê VN Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam đã tiến hành  Hội nghị đại biểu năm 2019 với nội dung tổng kết công tác khuyến học 5 năm (2014-2019) và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới. Hội nghị được tiến hành tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2019 với tổng cộng 150 đại biểu bao gồm: Các Ủy viên Hội đồng Khuyến học họ Lê VN; Đại biểu mời của Khuyến học họ Lê các tỉnh thành; Khách mời là Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng họ Lê VN; Hội Khuyến học VN; Các nhà hoạt động KHKT.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo Tổng kết công tác khuyến học 5 năm qua (2014-2019)và nhiệm vụ trọng tâm Phương hướng hoạt động 5 năm tới; nghe giới thiệu về Quy ước hoạt động và Quy chế Tài chính của HĐKH, Qui định Giải thưởng và Học bổng. Hội nghị đã được nghe 05 tham luận của các địa phươngđiển hình và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó CT kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học VN và Trung tướng Lê Phúc Nguyên, PhóChủ tịch TT Hội đồng họ Lê VN.

 • Tổng kết công tác khuyến học 2014-2019 và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới

Hội đồng Khuyến học Họ Lê Việt nam (HĐKHHLê VN) được Hội đồng Họ Lê Việt Nam ( HĐHLê VN) thành lậptheo Quyết định số 13/TTHL ngày 27/12/2013, với32 thành viên, trong đó BanThường trực  gồm 9 thành viên. Hội đồng  đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp người họ Lê trong đó có  nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hội đồng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả từ lãnh đạo HĐHLê VN, từ các nhà hảo tâm cả nước trong việc gây Quỹ Khuyến học Khuyến tài.

 • Về xây dựng tổ chức, ban hành các văn bản pháp qui và các hội nghị của Ban Thường trực và Hội đồng: 

Hiện nay Hội đồng được tổ chức thành các ban như sau (1.) Ban Vận động tài trợ; (2.) Ban Giải thưởng, Học bổng; (3.) Ban Thông tin Tuyên truyền; (4.) Ban Tài chính; (5.) Ban Kiểm tra và (6.) Văn phòng tại Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng tại Huế và TP.Chí Minh.

Hội đồng đã ban hành các loại văn bản sau  (1. ) Quy ước tổ chức, hoạt động;  (2.) Quy chế sử dụng Quỹ khuyến học Khuyến tài; (3.) Qui định xét Giải thưởng Lê Quí Đôn và Học bổng vượt khó; (4.) Qui trình xét Giải thưởng và Học bổng. 

Để vinh danh các nhà tài trợ Hội đồng cũng đã qui định các mức vinh danh: (1.) Nhà tài trợ Vàng với mức tài trợ từ 10 triệu đồng trở lên; (2.)  Nhà tài trợ Bạch Kim với mức tài trợ từ 50 triệu đồng trở lên và (3.) Nhà tài trợ Kim Cương với mức từ 100 triệu đồng trở lên.

Ban Thường trực đã tiến hành họp thường kỳ, mỗi quí một lần, có khi mỗi tháng một lần. Hội nghị đại biểu lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ III Hội đồng họ Lê Việt Nam. 

1.2. Hoạt động thông tin tuyên truyền công tác khuyến học khuyến tài: Hội đồng đã xây dựng trang Facebook – Hội đồng Khuyến học học Lê Việt Nam với đường dẫn: https://www.facebook.com/KhuyenHocHoLe/; Trang tin điện tử này được nhiều người, nhất là con em họ Lê trong và ngoài nước quan tâm.  Bên cạnh đó, tờ rơi giới thiệu Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam đã được phát hành và đến nay đã tái bản lần thứ 5, mỗi lần in từ 500-1000 bản. Hội đồng cũng tham gia gửi tin cho Tờ Thông tin việc Họ nhằm cổ vũ động viên và kêu gọi mọi người tham gia hoạt động và tài trợ cho công tác khuyến học khuyến tài của họ Lê Việt Nam.

 • Kết quả Vận động tài trợ gây Quĩ Khuyến học Khuyến tài họ Lê VN

Trong thời gian qua có gần 52 nhà hảo tâm đã tài trợ cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài họ Lê Việt Nam với số kinh phí từ 1 triệu đến 300 triệu đồng, trong đó có 3 nhà tài trợ Kim Cương (100 triệu đồng trở lên). Đến ngày hôm nay tổng số ngân quĩ đã vượt con số 1 tỷ đồng đầu tiên (1116 triệu đồng). Nhân dịp này Hội đồng Khuyến học họ Lê Việt Nam xin chân thành  cám ơn tấm lòng vàng của các cá nhân và tập thể đã đóng góp “của ít lòng nhiều” xây dựng Quĩ ngày càng phát triển.  

 • Kết quả xét Giải thưởng Lê Quí Đôn và Học bổng vượt khó

Hàng năm Hội đồng KHKTHLê VN đã  tổ chức xét và trao Giải thưởng cho các cháu con em họ Lê đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Giải thưởng Lê Quí Đôn gồm bằng Vinh danh của Hội đồng và tiền thưởng. Đến nay đã có trên một trăm cháu họ Lê của các địa phương trong cả nước đã được trao Giải thưởng và một số cháu được cấp Học bổng vượt khó. Cần nhấn mạnh rằng giải thưởng và học bổng có giá trị thực tế khá cao so với tình hình chung. Về lĩnh vực này Hội đồng rất cần sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên Hội đồng là đại diện của các tình thành trong cả nước trong việc tìm kiếm phát hiện thông tin và đề xuất xét thưởng.

 • Bước đầu hình thành mạng lưới KHKT họ Lê VN 

Các thành viên thường trực HĐKHHLê VN trực tiếp gặp gỡ, trao đổi cùng với HĐHLê các địa phương về công tác khuyến học khuyến tài. Cùng thành viên ban chấp hành Hội đồng họ Lê VN đi các tỉnh để vận động thành lập Hội đồng họ Lê và Hội đồng Khuyên học họ Lê các địa phương. Từng bước triển khai tổ chức mạng lưới Khuyến học Khuyến tài trong dòng họ trên phạm vi cả nước.

2.Một số bài học điển hình rút ra từ hoạt động khuyến học của dòng họtại các địa phương

(1.)Kết hợp công tác khuyến học với phòng chống  tệ nạn xã hội và hoạt động báo công điển hình là ở Bắc Ninh 

(2.)Xây dựng nề nếp học tập thành nếp chung của toàn dòng họ thông qua mô hình “tiếng kẻng học tập” của họ Lê QuảngTrị.

(3.)Biểu dương khen thưởng dòng họ học tậpđiến hình là họ Lê Văn ở Lâm Thao, Việt Trì  là dòng họ hiếu học, xứng đáng là tấm gương sáng cho các dòng họ khác noi gương.

(4.)Xây dựng thành công Quỹ khuyến học dòng họ Lê ở nhiều địa phương như Thừa Thiên- Huế  ( trên dưới 10 tỷ đồng), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh. Lập “Thùng khuyến học” gia đình tại huyến Tiên Phước tỉnh Quảng Nam hay “Nuôi heo đất” cũng mang lại hiệu quả.

Lập Quỹ khuyến học theo dòng họ như họ Lê Nho ở Thuận thành thu được 50 triệu đòng mỗi năm, dòng họ Lê Văn ở Phù Khê, Từ Sơn thu được 40 triệu hàng năm. Tổng cộng toàn Hội khuyến học họ Lê tỉnh Bắc Ninh có trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Lập Quỹ khuyến học của gia đình hoặc cá nhân như gia đình GS Lê Viết Ly, Làng Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã vận động con cháu quyên góp tiền xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở cho xã và trong 15 năm qua đã chi hàng chục tỷ đồng cho công tác khuyến học khuyến tài đối với học sinh và sinh viên. Học bổng Lê Viết Ly đang được duy trì và phát triển rất ổn định. Hoặc Quỹ “Quỹ Khuyến học công ty Mía Đường Lam Sơn” cũng hoạt động với hàng tỷ đồng mỗi năm. Quỹ Khuyến học Lê Xuân Đào của Trường PTCS Lê Xuân Đào được nhiều gia đình, kể cả gia đình họ khác như gia đình bà Trần thị Niêm ở Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An đòng góp xây dựng quỹ.

            (5.)Thi đua khuyến học giữa các dòng họ ở Hà Tĩnh điển hình như họ Lê Duy xã Phú Lộc, Can Lộc. Hiện dòng họ có quỹ khuyến học 800 triệu dồng để khen thưởng các cháu học giỏi, tạo điều kiện cho các cháu học thêm trong dịp hè, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

3.Những tồn tại 

             (1.)Cơ chế liên kếtgiữa hội đồng trung ương với các đại diện địa phương chưa hoạt động một cách có hiệu quả

            (2.)Hoạt động khuyến học khuyến tài chưa đa dạng

(3.) Vận động tài trợ xây dựng Quỹ KHKT họ lê VN chưa thực sự hiệu quả

(4.)Chưa xây dựng được quan hệ công tác giữa Hội đồng KHH Lê VN và Hội Khuyến học Việt Nam.

 1. 4. Nguyên nhân chính của những việc chưa làm được và tồn tại

            (1.)Nhận thức chung về công tác KHKT trong một số HĐHL địa phương còn hạn chế, chưa quan tâm đúng  mức về công tác KHKT

            (2.)Tổ chức của HĐKHHọ Lê VN chưa ổn định, chưa phát huy hết sức mạnh của HĐKHHọ Lê VN

            (3.)Chưa xây dựng, tuyên truyền được các điển hình tiên tiến và học tập kinh nghiệm tốt của các địa phương để trở thành phong trào chung của công tác KHKT.

 1. Bài học kinh nghiệm

            (1.) Phối hợp công tác giữa Hội đồng KHH Lê VN và địa phương là chìa khóa để thành công. Cần có nhận thức đúng và biết kết hợp Thường trực HĐHLeVN với các HKH các dòng họ các địa phương sẽ đưa công tác KHKT mà HĐHLê VN tiến triển tốt hơn.

            (2.) Đa dạng hóa hình thức huy động tài trợ xây dựng Quĩ Khuyến học. Nếu chúng ta biết vận dụng nhiều phương pháp, nhiều cách truyền thông “Thùng KH”, “ Heo KH” kết hợp với lòng hảo tâm của con cháu họ Lê VN, đặc biệt là các doanh nghiệp tâm huyết thì bất cứ trong điều kiện nào, bất cứ dòng họ nào, bất cứ địa phương nào vẫn có thể xây dựng được quỹ KH để động viên con cháu học tập, rèn luyện tốt, đóng góp nhân lực cho đất nước và làm rạng danh họ Lê VN.

            (3.)Tăng cường công tác tuyên truyền tạo nên phong trào khuyến học khuyến tài trong dòng họ Lê Việt Nam: Nếu chúng ta làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội, trên báo chí, tạp chí của dòng họ, biết kết hợp hài hòa với hệ thống khuyến học của nhà nước nhất định Hội đồng KHHLêVN sẽ có được kết quả tốt đẹp hơn.

 1. Vinh danh thành tích Khuyến học Khuyến tài

Ban Thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam tặng Bằng vinh danh 11 địa phương sau đây có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài (có tên trong Danh sách kèm). Năm cháu đạt giải cao trong các kỳ thi được vinh danh bằng Giải thưởng Lê Quí Đôn năm 2018 (có tên trong Danh sách kèm).

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN TỚI

 1. Kiện toàn tổ chức và phát huy tính năng động, sáng tạo của  HĐKHHọ Lê VN vàThường trực HĐKHHọ Lê VN, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên.
 2. Xây dựng được các dòng họ, các HKH tỉnh, huyện và các cá nhân điển hình tiên tiến để làm nòng cốt cho công tác KHKT của dòng họ trong cả nước.
 3. Xây dựng kế hoạch gây Quỹ KHKT từ HĐKHHLê VN đến các Hội KH địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc các dòng họ.
 4. Hàng năm, HĐKHHọ Lê VN sẽ tổ chức trọng thể Lễ vinh danh, khen thưởng cho các cháu đạt giải trong các kỳ thi quốc tếvào tháng 8 âm lịch (nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ Cao Hoàng đế Lê Lợi). 
 5. Tổ chức họp định kỳ mỗi năm một lần vào dịp trao giải theo phương án các địa phương đăng ký tổ chức có sự hỗ trợ kinh phí của Hội đồng KHHọ Lê VN.
 6. Thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng quỹ KHKT theo đúng quy chế đã ban hành, phải cố gắng hoạt động gây quỹ hiệu quả hơn nữa.
 7. Hàng năm, trong lễ vinh danh các cháu, HĐKHHọ Lê VN cũng tổ chức trọng thể vinh danh các cá nhân, tập thể, các mạnh thường quân có đóng góp vào việc gây quỹ, các HKH các dòng họ, các cá nhân có hoạt động khuyến học sôi nổi, hiệu quả tại các địa phương để ghi nhận sự đóng góp của mọi người.
 8. Xây dựng mối quan hệ công tác, phối hợp hoạt động khuyến học khuyến tài với Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học cấp tỉnh và cấp huyện.

Phát huy những việc đã làm được, khắc phục những tồn tại,những việc chưa làm được, hy vọng trong thời gian tới công tác KHKT Họ Lê VN sẽ có bước khởi sắc, tạo khí thế mới trong con cháu toàn dòng họ. Hội đồng KHT Họ Lê VN kêu gọi con cháu Họ Lê hãy tích cực học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích  và tham gia đóng góp tích cực  cho công tác KHKT để họ Lê chúng ta ngày càng có nhiều nhân tài đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng danh tổ tiên, dòng họ.

TM. HỘI ĐỒNG KHUYẾN HỌC HỌ LÊ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
GSTS Thiếu tướng Lê Năm

Ủy viên Hội đồng kHH Lê VN và khách mời tham gia Hội nghị 23/3/2019 tại Hà Nội
GS.TS. Phậm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Bà Lê Hoàng Trâm và ông Lê Quí Huân, hậu duệ đời thứ 10 của Nhà Bác học Lê Qúy Đôn, tham gia trao Giải thưởng Lê Quí Đôn cho các cháu học sinh học Lê tại Hội nghị.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG LÊ TỘC 

VIỆT NAM VINH DANH

(Kèm Theo QĐ số 05/2019/QĐ-HL ngày 15/3/2019 do Chủ tịch HĐHLêVN ký)

 

Số TT Họ và tên Ghi chú
Các  nhà tài trợ Bạch Kim và Kim Cương
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank)
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) 02 tổ chức
Ông Lê Thanh Thản, 

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Ông Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An

Onng Lê Ngọc Hạnh

Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp Thanh Hóa

Bà Lê Thị Hương Liên

UV Hội đồng QT Tập đoàn Thái Bình Dương

04 cá nhân
Các Ban Khuyến học họ Lê địa phương
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Bắc Ninh
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Hải Dương
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Quảng Ninh
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Thanh Hóa
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Hà Tĩnh
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Quảng Bình 
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Thừa Thiên Huế
Ban Khuyến học họ Lê tỉnh Lâm Đồng
Ban Khuyến học họ Lê thành phố Vũng Tàu 9 ban cấp tỉnh và thành phố
Ban Khuyến học họ Lê huyện Diễn Châu, Nghệ An 1 ban cấp huyện
Ban Khuyến học dòng họ Lê xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 1 ban dòng họ

 

DANH SÁCH HỌC SINH HỌ LÊ 

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG LÊ QUÍ ĐÔN

 (Kèm Theo QĐ số 01/2019/QĐKHKH ngày 15/3/2019 do Chủ tịch HĐKHHLêVN ký)

Số TT Họ và tên Thành tích
Lê Trần Đạo, 

Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam

Huy chương Đồng 

Olympic Thiên Văn học và Vật lý thiên văn Quốc tế  2018 tại Trung Quốc

Lê Vũ Đức Trí

Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam 

Huy chương Đồng 

Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2018 tại Trung Quốc

Lê Xuân Khôi

THCS Newton, Hà Nội

Huy chương Đồng

Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2018 tại Trung Quốc

Lê Văn Thái Sơn,

Trường THCS Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình 

Trạng Nguyên 

Festival Tiếng Anh Báo Nhi đồng toàn quốc 2018, nhận học bổng 1,5 tỷ.

Lê Thị Hiếu Ngân, 

Trường THPT Mỹ Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh

Hai lần Giải Nhất Quốc gia 

Môn Lịch sử năm học 2017- 2018 & 2018-2019

Nhâp dịp Đại hội III Họ Lê VN
Lê Cao Anh 

Lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá

Huy chương Đồng

Olympic Lý châu Á (APhO) 2018 tại Việt Nam

Đã khen 2018

Lê Kỳ Nam 

Lớp 12, THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Huy chương Đồng

Olympic Lý châu Á (APhO) 2018 tại Việt Nam

Đã khen 2018

Các tin liên quan