Hội đồng họ Lê Việt Nam

Những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Thường vụ Hội đồng Họ Lê Việt Nam (Kỳ I năm 2023)

HLVN- Ngày 11/3/2023, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Hội đồng Họ Lê Việt Nam (Kỳ I, năm 2023) đã được tổ chức. Chủ tịch HĐHL Việt Nam, Anh hùng Lao động Lê Văn Tam và Phó Chủ tịch Thường  trực  HĐHL Việt Nam, Trung tướng Lê Phúc Nguyên chủ trì Hội nghị. Hội nghị tập trung giải quyết những nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHL Việt Nam hai năm 2021, 2022 và phương hướng nhiệm vụ việc Họ năm 2023; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Kiện toàn tổ chức, bầu Chủ tịch Hội đồng Họ Lê Việt Nam kế nhiệm Chủ tịch Lê Văn Tam cuối nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên Ban Thường vụ HĐHL Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Hội nghị thống nhất các vấn đề cơ bản sau đây: Từ nay đến hết năm 2023, các tổ chức thành viên của Hội đồng tập trung thực hiện các nhiệm vụ việc Họ thường xuyên; HĐHL các tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hoạt động dòng họ theo kế hoạch đã đề ra. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ Đại hội III đã đề ra, đóng góp tích cực vào công tác chuẩn bị, hướng tới Đại hội IV; Tích cực chuẩn bị tốt để Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Lê Phúc Nguyên báo cáo Quy trình giới thiệu nhân sự, bầu Chủ tịch HĐHL Việt Nam khóa III, cuối nhiệm kỳ 2018-2023, kế nhiệm Chủ tịch Lê Văn Tam (đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐHL Việt Nam vì lý do sức khỏe), Ban Thường Vụ đã thảo luận, trao đổi ý kiến dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao và tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử vào các vị trí chủ chốt. Kết quả: 100% thành viên Ban Thường vụ nhất trí: Suy tôn Anh hùng Lao động Lê Văn Tam là Chủ tịch danh dự HĐHL Việt Nam; Bầu Trung tướng Lê Phúc Nguyên làm Chủ tịch HĐHL Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu ông Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch HĐHL Việt Nam làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐHL Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ quyết định tổ chức  Đại hộị đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 trong năm 2023 và sẽ có thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm, phân bổ số lượng đại biểu và các nội dung cụ thể khác liên quan đến Đại hội sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Dưới đây là toàn văn Thông báo về kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Hội đồng Họ Lê Việt Nam

Hà  Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:  – Thường trực Hội đồng Họ Lê các tỉnh, thành phố; Thường trực Hội đồng Khuyến học Họ Lê Việt Nam; Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Lê Việt Nam.            

Ngày 11 tháng 3 năm 2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội đồng Họ Lê (HĐHL) Việt Nam đã tổ chức hội nghị kỳ I năm 2023. Chủ tịch HĐHL Việt Nam, Anh hùng Lao động Lê Văn Tam, Phó Chủ tịch thường trực HĐHL Việt Nam, Trung tướng Lê Phúc Nguyên, chủ trì Hội nghị.

I- Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐHL Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHL Việt Nam hai năm 2021, 2022, phương hướng nhiệm vụ việc Họ năm 2023Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, các thành viên Ban Thường vụ đã phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch thường trực HĐHL Việt Nam, Trung tướng Lê Phúc Nguyên đã tổng kết các ý kiến phát biểu: Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 ập đến nước ta, cả nước thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt để phòng chống dịch, do vậy hoạt động của HĐHL Việt Nam ở tất cả các cấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh chung có nhiều khó khăn, hạn chế, tuy không tổ chức các hoạt động có quy mô lớn, tập trung đông người, HĐHL các địa phương vẫn duy trì hoạt động, nhất là các việc Họ thường xuyên như củng cố, phát triển tổ chức HĐHL cấp huyện, cấp xã, tri ân tiên tổ, khuyến học, khuyến tài, xây dựng Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Lê (CLBDNHL). Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra trong điều kiện phải phòng tránh đại dịch của HĐHL các cấp đã bảo đảm hoạt động của Họ Lê trong cả nước liên tục, không bị ngưng trệ, giành được những kết quả khả quan, đúc kết được những kinh nghiệm bổ ích. Điều cần rút kinh nghiệm là hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực HĐHL Việt Nam chưa kịp thời, một số HĐHL cấp tỉnh, cấp huyện chưa vượt qua được khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra nên hiệu quả hoạt động thấp.

Từ nay đến hết năm 2023, Ban Thường vụ thống nhất nhiệm vụ của HĐHL các cấp, các tổ chức thành viên của Hội đồng (Hội đồng Khuyến học, Câu lạc bộ Doanh nhân) là:

  1. Thực hiện các nhiệm vụ việc Họ thường xuyên. HĐHL các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh các hoạt động dòng Họ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện bình thường mới, không coi nhẹ quy tắc phòng chống dịch bệnh. Tập trung giải quyết những công việc bị đình trệ, chưa thực hiện đúng tiến độ vì dịch bệnh và các điều kiện khách quan khác. Tiếp tục coi công tác củng cố, phát triển tổ chức dòng Họ ở các cấp là nhiệm vụ trọng tâm. Những HĐHL cấp tỉnh đủ điều kiện tổ chức đại hội cần sớm tổ chức đại hội nhiệm kỳ, củng cố tổ chức, bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành để hoạt động hiệu quả hơn. Hội đồng Khuyến học Họ Lê (HĐKHHL) Việt Nam nắm chắc tình hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, đưa hoạt động vinh danh, khuyến tài, khuyến học vào nền nếp, công khai, minh bạch, bền vững. CLBDNHL Việt Nam sâu sát cơ sở, phát hiện nhiều nhân tố tích cực, động viên doanh nhân Họ Lê đồng hành, hỗ trợ các hoạt động dòng Họ. Công tác truyền thông qua trang Web holevietnam.vn tiếp tục đa dạng hóa thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động của HĐHL các cấp và truyền thông, giáo dục niềm tự hào về truyền thống Họ Lê Việt Nam. Nghiên cứu biên soạn, ấn hành các sản phẩm truyền thông, các bản gia phả có giá trị đáp ứng yêu cầu cơ sở. Xuất bản bản tin Họ Lê số chuyên đề về đức vua Lê Thái Tổ và Khởi nghĩa Lam Sơn, hướng tới Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐHL các địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội III đề ra và đóng góp tích cực vào các công việc chuẩn bị, hướng tới Đại hội IV.

  1. 2. Tích cực chuẩn bị thật tốt để Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công tốt đẹp.

Việc tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 là đúng qui định của Quy ước của HĐHL Việt Nam do Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua, cần được tổ chức trong năm nay. Ban Thường vụ thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 do Thường trực đề xuất và nhấn mạnh: Các việc chuẩn bị cho Đại hội như: thành lập Ban chỉ đạo Đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội: Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền; Tổ chức và phục vụ đại hội; Tài chính, cần triển khai ngay. Quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cần tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội bảo đảm trang trọng, chất lượng, hiệu quả thiết thực, tiết kiệm. HĐHL các tỉnh, thành phố chủ động tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, vận động bà con dòng họ, các doanh nhân, doanh nghiệp tích cực ủng hộ về phương tiện, vật chất tổ chức đại hội, bầu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham gia Ban Chấp hành HĐHL Việt Nam khóa mới.

II- Ban Thường vụ đã nghe Phó Chủ tịch Thường trưc, Trung tướng Lê Phúc Nguyên, báo cáo Quy trình giới thiệu nhân sự , bầu Chủ tịch HĐHL Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo nêu rõ: Cuối năm 2020, Anh hùng Lao động Lê Văn Tam, có đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐHL Việt Nam vì lý do sức khỏe. Tại Hội nghị Thường trực mở rộng của HĐHL Việt Nam ngày 8-1-2021, Thường trực đã thảo luận và chấp nhận đề nghị nói trên. Thường trực Hội đồng Họ Lê Việt Nam ghi nhận và đánh giá rất cao đóng góp của Chủ tịch Lê Văn Tam đối với sự phát triển của HĐHL Việt Nam liên tục trong 15 năm qua. Cùng với tập thể Thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành, Chủ tịch Lê Văn Tam đã phát huy sức mạnh tập thể và nêu cao tinh thần gương mẫu dồn tâm huyết, thời gian và cả tiền bạc để thực hiện nhiều việc lớn nhằm duy trì và phát triển, nâng cao vị thế của HĐHL Việt Nam. Thường trực HĐHL Việt Nam cũng thống nhất đề nghị HĐHL Việt Nam có hình thức vinh danh xứng đáng nhất đối với những đóng góp và cống hiến to lớn của Chủ tịch Lê Văn Tam đối với dòng họ.

Sau khi có đơn xin nghỉ, Chủ tịch Lê Văn Tam ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Lê Phúc Nguyên điều hành công việc. Hội nghị quyết định tiến hành sớm hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị thường niên HĐHL Việt Nam năm 2021 để triển khai nhiệm vụ việc Họ và kiện toàn chức danh Chủ tịch. Tuy vậy, do đại dịch COVID-19 diễn ra trong thời gian khá dài, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐHL Việt Nam chưa được thực hiện. Thường trực HĐHL Việt Nam nhận thấy, việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐHL Việt Nam, cũng như việc kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của HĐHL Việt Nam là một trong những công tác quan trọng nhất trong quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức HĐHL Việt Nam hiện nay, đặc biệt khi chúng ta chuẩn đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, theo qui định tại Điều 12 trong Quy ước của Hội đồng Họ Lê Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề nghị Ban Thường vụ phân tích kỹ, đánh giá toàn diện tình hình nhân sự thực tế hiện nay, lựa chọn các vị đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để giới thiệu Ban Chấp hành HĐHL Việt Nam quyết định trong phiên họp tới.

Các thành viên trong Ban Thường vụ đã đã tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiên dân chủ, thẳng thắn, có tính xây dựng cao.

Cuối cùng, Ban Thường vụ nhất trí 100%:

– Suy tôn Anh hùng Lao động Lê Văn Tam là Chủ tịch danh dự HĐHL Việt Nam.

– Bầu Trung tướng Lê Phúc Nguyên làm Chủ tịch HĐHL Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023.

– Bầu ông Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch HĐHL, làm Phó Chủ tịch thường trực HĐHL Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023.

III- Về hội nghị HĐHL Việt Nam trong năm 2023: Ban Thường vụ quyết định triệu tập họp sau khi các việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, đã căn bản xong.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch HĐHL Việt Nam

(đã ký)

Trung tướng Lê Phúc Nguyên

 

 

Các tin liên quan