Hội đồng họ Lê các tỉnh thành phố

Lễ giỗ lần thứ 3 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu  

 HLVN – Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2023, HĐHL Thanh Hóa phối hợp với HĐHL huyện Đông Sơn và gia đình tổ chức Lễ giỗ lần thứ 3 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa. Ông Lê Xuân Giang Phó chủ tịch Thường trực HĐHL Thanh Hoá chủ trì buổi lễ.

Một số hình ảnh về buổi lễ giỗ.

Lê Xuân Giang

Các tin liên quan