Doanh nhân HL tiêu biểu

Anh hùng Lao động Lê Văn Tam được tặng Danh hiệu “HIỀN TÀI NƯỚC VIỆT”

HLVN – Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tặng Danh hiệu “HIỀN TÀI NƯỚC VIỆT” cho Anh hùng Lao động Lê Văn Tam cố vấn Hội đồng Quản trị Công ty Mía đường Lam Sơn, Chủ tịch Danh dự HĐHL Việt Nam, Chủ tịch HĐHL tỉnh Thanh Hóa, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lao động sáng tạo khoa học công nghệ góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước.

Lê Hồng Sử

 

 

Các tin liên quan