Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

Chuẩn bị cho Lễ dâng hương kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn

 HLVN – Sáng ngày 9/01/2023, Anh hùng Lao động Lê Văn Tam Chủ tịch HĐHL Thanh Hóa dẫn đầu đoàn Thường trực và Ban Nghi lễ cúng tế của họ Lê Thanh Hóa lên Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Tổng công ty CP Mía đường Lam Sơn để chuẩn bị cho Lễ dâng hương kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn và gặp mặt bà con họ Lê Thanh Hóa đầu xuân Quý Mão 2023 do HĐHL Thanh Hóa tổ chức vào sáng mùng 2 Tết Quý Mão.

Làm việc với Ban quản lý di tích Lam Kinh

Tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Làm việc với Tổng công ty Mía đường Lam Sơn

Dâng hương tại đền Quốc Mẫu

Tại ngôi nhà sàn nơi sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân vào ngày mùng 2 tết Quý Mão

Tin, ảnh: Lê Hồng Sử

Các tin liên quan