Họ Lê muôn nơi

28/10/2020

Đường Kim Giang có đền Vua Lê

Làng Kim Lũ xưa – phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) ngày nay vốn là mảnh đất có truyền thống văn hiến – thi thư. Truyền thống đó còn lưu

13/10/2020

Con nhà nòi sân khấu họ Lê

Khởi đầu từ những trí thức “Tây học” chơi kịch, kịch đã thành thể loại dẫn đầu nền kịch Việt hiện đại.Theo huyết thống gia đình, kịch Việt đã hưng