CLB Doanh nhân họ Lê

CLB Doanh nhân họ Lê Thanh Hóa báo cáo việc chuẩn bị đại hội lần thứ IV nhiệm.kỳ 2024 – 2029

HLVN – Sáng ngày 25/4/2024 Thường.trực HĐHL Thanh Hóa tổ chức hội nghị để nghe Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Lê Thanh Hóa báo cáo việc chuẩn bị Đại hội lần thứ IV nhiệm.kỳ 2024 – 2029. Anh hùng Lao động Lê Văn Tam – Chủ tịch Danh dự HĐHL Việt Nam – Chủ tịch HĐHL Thanh Hóa đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị thống nhất, CLB Doanh nhân họ Lê Thanh Hóa sẽ tiến hành Đại hội IV vào ngày 11 tháng 5 năm 2024.

Một số hình ảnh về cuộc họp.

Hồng Sử

Các tin liên quan