Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

HĐHL tỉnh Phú Thọ ra mắt ” Quỷ khuyến học Lê Quý Đôn “

HLVN – Hôm nay 27/11/2022 HĐHL tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ ra mắt ” Quỷ khuyến học Lê Quý Đôn “. Dự lễ ra mắt qũy khuyến học có ông Lê Năm PCT  HĐHL, Chủ tịch HĐKHHL Việt Nam và gần 100 doanh nhân, các nhà hảo tâm con cháu họ Lê Phú Thọ.

2 tỷ VN đồng là tổng số tiền quỹ ngày đầu do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con cháu Họ Lê Phú Thọ ủng hộ đóng góp. Đây là sự cố gắng của HDHL tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là sự góp công của Ban khuyến HĐHL tỉnh Phú Thọ.

Hy vong đây là kết quả bước đầu của HĐHL tỉnh Phú Thọ nhưng cũng là những kinh nghiệm thiết thực cho Họ Lê các địa phương trong cả nước vận dụng.

Xin chúc mừng bà con họ Lê tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Tin và ảnh: LÊ NĂM

Các tin liên quan