Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

Họ Lê Bắc Ninh thực hiện tốt khuyến học khuyến tài  

 HLVN- Thực hiện đề án khuyến học dòng họ của Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh và nghị quyết khuyến học của Hội đồng khuyến học họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến tích cực bền vững trong công tác khuyến học khuyến tài, về tổ chức và việc làm, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trao thưởng khuyến học tại TP Bắc Ninh

Đến nay ở 100% dòng họ Lê trong tỉnh đều có Ban khuyến học, lo việc khuyến học khuyến tài cho dòng họ. Hội đồng họ Lê tỉnh cử một ông Phó chủ tịch hội đồng làm Chủ tịch Hội khuyến học;  nhà giáo ưu tú Lê Thu Hà –  ủy viên hội đồng họ Lê tỉnh là Phó chủ tịch Hội đồng khuyến học và một số ủy viên hội đồng họ Lê tỉnh làm ủy viên. Hội đồng khuyến học có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng họ Lê tỉnh về công tác khuyến học khuyến tài, để Hội đồng chỉ đạo các chi họ trong tỉnh đưa hoạt động khuyến học khuyến tài vào nề nếp, với những hiệu quả thiết thực .

 100% chi họ Lê Bắc Ninh đều có quỹ khuyến học, tổng số quỹ ổn  định 1 tỷ đồng / năm,  bằng sự đóng góp của các thành viên trong họ và ủng hộ của những con em thành đạt. Điển hình như: Họ Lê Duy ở Tam Giang – Yên Phong có quỹ 150 triệu đồng/ năm, Lê Nho ở Hoài Thượng – Thuận Thành, Lê Văn ở Phù Khê – Từ Sơn, Lê Công ở Bình Dương – Gia Bình ,  Lê Văn  ở Xuân Lai – Gia Bình cũng là những dòng họ có số quỹ lớn, từ 50 – 60 triệu đồng/ năm.  Ngày Hội khuyến học hàng năm là ngày 2/9 – Quốc khánh, các cháu có thành tích tập trung về Nhà thờ họ báo công Cụ tổ và nhận thưởng. Năm 2021 này, do dịch bệnh Covid- 19 nên Ban khuyến học các dòng họ thay mặt cho họ làm lễ báo công và mang phần thưởng cho các cháu trao tận nhà.

Năm 2021, toàn Hội đồng có 1.196 cháu được khen thưởng, trong đó có 39 cháu đỗ đại học, 20 cháu đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 15 cháu đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt có 3 cháu đạt giải quốc gia là: Lê Thị Minh Anh ở dòng họ Lê Duy – Tam Giang – Yên Phong đạt giải nhất Tiếng Anh; Lê Danh Vinh ở dòng họ Lê Lục Chi – Tam Giang – Yên Phong giải ba môn Toán; Lê Thùy Trang ở dòng họ Lê Thế Tướng – Phù Lưu – Đông Ngàn –  Từ Sơn giải nhất môn Vật lý.

 Nhờ có quỹ khuyến học khen thưởng cho các cháu có thành tích, hàng năm nhiều chi họ Lê trong tỉnh còn định 2 – 3 năm tổ chức cho các cháu có thành tích du lịch về nguồn thăm các di tích lịch sử cách mạng, về Bác Hồ; về nguồn với Đức vua Lê Lợi, Lê Hoàn. Qua công tác khuyến học khuyến tài nên dòng họ có nhiều tấm gương cả cha – con đều là Tiến sỹ như dòng họ Lê Lục Chi ở Tam Giang –  Yên Phong,  Lê Nho ở Hoài Thượng – Thuận Thành, Lê Văn ở Xuân Lai – Gia Bình. Nhờ làm tốt khuyến học, khuyến tài và giáo dục truyền thống, gia đình cụ Lê Hưng ở Lương Tài 3 đời đều làm công an cách mạng, 3 đời Đảng viên; cụ Lê Lứu ở Lương Tài 3 đời Đảng viên;  cụ Lê Văn Dậu,  Lê Thị Huân ở Gia Bình 3 đời Đảng viên.

 Có thể nói: Đề án khuyến học dòng họ của Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết khuyến học của Hội đồng khuyến học họ Lê Việt Nam thực sự đã đi vào cuộc sống ./.

                                                                                                                                                                                                                                        LÊ BA

                                                                                                                                                                                                                   Chủ tịch Hội đồng họ Lê Bắc Ninh

Các tin liên quan