Hội đồng họ Lê Việt Nam

Hội nghị Hội đồng Họ Lê Việt Nam lần thứ hai khoá IV (nhiệm kỳ 2023-2028)

HLVN – Chiều 4/1/2024 tại Hà Nội Hội đồng Họ Lê Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 2. Hội nghị có sự tham gia của Anh hùng lao động, Chủ tịch danh dự Họ Lê Việt Nam Lê Văn Tam và hơn 60 đại biểu là UV HĐHLVN.

Hội nghị đã tập trung bàn thảo các nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động từ sau đại hội đại biểu Họ Lê  Việt Nam lần thứ IV và kế hoạch hoạt động năm 2024; Nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế của HĐHL Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Quy ước của HĐHL VN khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự kiến nhân sự các ban chức năng HĐHL Việt Nam; báo cáo kinh phí thu chi năm 2023.

 

Các nội dung trên đã được các Hội nghị Ban thường trực, Hội nghị Ban thường vụ bàn thảo kỹ vào chiều 3/1 và sáng 4/1 tại Hà Nội trước khi đưa ra Hội nghị HĐHL VN lần thứ 2.

Sau khi nghe các ông Phó chủ tịch đọc các dự thảo các nội dung trên, dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Chủ tịch HĐHLViệt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã tập trung bàn thảo phân tích kỹ, bổ sung, thêm bớt nội dung, văn phong, ngôn ngữ diễn đạt… nhất là nội dung quy chế, quy ước của dòng họ… Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí cao các nội dung tham gia góp ý trong hội nghị và sẽ được Văn phòng HĐHL Việt Nam hoàn chỉnh sớm nhất và sẽ chuyển tới lãnh đạo các HĐHL VN các địa phương; và sẽ được đăng tài trên trang https://holevietnam.vn

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến sâu sắc, thấu đáo về các vấn đề vi phạm của ông Lê Quang Thắng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Lê Việt Nam khoá (2019-2023) như: Vi phạm Quy ước và quy chế của Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2028) đã thông qua; Đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhiều người, gây mất đoàn kết trong Họ Lê Việt Nam trên các trang mạng zalo; Không tự kiểm điểm nghiêm túc về vi phạm gây ra, từ chối làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng, mà ngược lại đã tán phát văn bản cơ bản không đúng về thành công của Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV; Kêu gọi và xúc tiến thành lập tổ chức “Tổng Hội Họ Lê Việt Nam”, gây chia rẽ về tổ chức dòng họ, vi phạm tôn chỉ mục đích được quy định tại Quy ước của Họ Lê Việt Nam. 100% thành viên BCH tham dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí cho thôi đại biểu HĐHL VN đối với ông Lê Quang Thắng.

Qua sự việc trên, HĐHL VN cũng mong rằng mọi người trong dòng tộc Họ Lê cả nước đoàn kết, tin tưởng, tỉnh táo xây dựng khối đoàn kết của dòng Họ Lê Việt Nam ngày càng phát triển; cùng bắt tay sát cánh với các dòng họ bạn, chính quyền địa phương xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, phát triển bền vững./.

Khôi Nguyên

Các tin liên quan