Hội đồng họ Lê Việt Nam

Thông báo của Thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam về việc Lễ giỗ lần thứ 590 vua Lê Thái Tổ

HLVN – Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có công văn số 4747/SVHTTDL-QLVH phúc đáp công văn của HĐHL tinh Thanh Hóa về việc tham gia Lễ hội Lam Kinh năm 2023, đồng ý để Hội đồng Họ Lê Việt Nam và HĐHL Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ giỗ nhân 590 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ vào sáng ngày 4-10-2023 (tức ngày 20 tháng Tám năm Quý Mão), đồng thời yêu cầu tổ chức Lễ giỗ được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và theo các quy định của pháp luật về tổ chức Lễ hội, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động của tỉnh trong Lễ hội Lam Kinh 2023.

          Việc tổ chức Lễ giỗ vua Lê Thái Tổ cũng như sự tham gia của bà con Họ Lê vào các hoạt động của Lễ hội Lam Kinh cần được bảo đảm an toàn về mọi mặt, thể hiện trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết và tình cảm thiêng liêng tưởng nhớ và tri ân công đức đối với Đức Cao Hoàng đế Lê Thái Tổ và các bậc tiền nhân.

          Trên cơ sở thống nhất với HĐHL tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐHL Việt Nam thông báo một số nội dung cụ thể với từng hoạt động trong Lễ hội như sau:

          1- Lễ giỗ lần thứ 590 ngày mất của Vua Lê Thái Tổ:

          – Thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng ngày ngày 20 tháng Tám năm Quý Mão (tức ngày 4-10-2023), tại sân điện Lam Kinh-Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

          – Chương trình phần Lễ giỗ gồm:

          – Mở màn là 5 phút Trống hội

          + Thường trực Hội đồng Họ Lê Việt Nam và Trưởng đoàn HĐHL cấp tỉnh dâng hương kính cáo tổ tiên.

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          + Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam – Chủ lễ.

          + Lễ tế Nữ quan (Thời gian 20 phút).

          + Đọc Chúc văn.

          + Lễ tạ .

          Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các đoàn có thể đi thắp hương tại các di tích như: Chính điện Lam Kinh, khu mộ vua Lê Thái Tổ, bia Vĩnh Lăng vv…

          2.Tham gia các hoạt động Lễ hội Lam Kinh ngày 22 tháng Tám năm Quỹ Mão (tức ngày 6-10-2023)

          Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh thông báo sẽ dành cho Họ Lê Việt Nam 300 vé mời tham dự Lễ hội Lam Kinh vào ngày 22 tháng Tám năm Quý Mão (tức ngày 6-10-2023). Các đoàn đăng ký với Văn phòng HĐHL Việt Nam. Trên cơ sở số lượng đăng ký, Văn phòng sẽ phân bổ theo số lượng thực tế.

          Thường trực HĐHL Việt Nam yêu cầu:

          – Tất cả các đoàn có mặt tại sân điện Lam Kinh lúc 8 giờ 00 sáng ngày 20 tháng Tám năm Quý Mão (4-10-2023) để ổn định tổ chức trước khi hành lễ.

          – Cùng với Lễ mặn và lễ chay của HĐHL Việt Nam đặt trong điện và ngoài  sân điện, các đoàn có thể sắm lễ và đặt lễ riêng tại sân điện. (Ưu tiên lễ chay)

          – Trang phục của đại biểu dự Lễ giỗ và Lễ hội: Yêu cầu trang trọng, lịch sự.

          – Về số lượng người tham gia Lễ giỗ: HĐHL các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể của mình để thành lập Đoàn đại biểu tham gia Lễ giỗ. Các đoàn tự lo về phương tiện đi lại, nơi ăn ở. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý các thành viên trong đoàn chặt chẽ, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, giữ nghiêm trật tự an ninh khi tham gia Lễ giỗ và Lễ hội.

          Căn cứ vào Thông báo này, đề nghị Hội đồng Họ Lê, Ban vận động thành lập Hội đồng Họ Lê các tỉnh, thành phố, Hội đồng Khuyến học Họ Lê Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Lê Việt Nam, triển khai thực hiện, tổ chức đoàn tham gia Lễ giỗ Vua Lê Thái Tổ và Lễ hội Lam Kinh 2023. Các đoàn tham gia lễ giỗ đăng ký với văn phòng Hội đồng họ Lê Việt Nam.

Mọi vấn đề cần giải đáp xin liên hệ Văn phòng HĐHL Việt Nam.

Ông Lê Khả Thanh: Chánh Văn phòng ĐT: 0916.936.368

Bà Lê Hồng Sử: Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0914.367.819.

                                                                                          T.M THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                             LÊ PHÚC NGUYÊN

 

 

 

Các tin liên quan