Hội đồng họ Lê Việt Nam

Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

HLVN – Sáng 2/7, tại khách sạn ATS, 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội động Họ Lê (HĐHL) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. 45 đại biểu là lãnh đạo HĐHL VN, HĐHL các tỉnh thành phố đã về dự. Anh hùng Lao động Lê Văn Tam Chủ, tịch danh dự HĐHL VN đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Dưới chủ chì của Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Chủ tịch HĐHL VN, hội nghị được nghe các ông, bà Phó chủ tịch HĐHLVN báo cáo dự thảo các nội dung trong đại hội:

Ông Lê Xuân Thảo báo cáo về triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê Việt Nam lần thứ IV. Trong đó nêu rõ nhân sự Ban tổ chức đại hội; Các tiểu ban: Tiểu ban nội dung; nhân sự, tuyên truyền,khánh tiết – tài chính- hậu cần, và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội;

Ông Lê Phúc Nguyên báo cáo Đề án nhân sự HĐHL VN nhệm kỳ 2023-2028 về số lượng, cơ cấu lãnh đạo; Số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội lần thứ IV.

Ông Lê Cảnh Nhạc báo cáo dự thảo báo cáo của Thường trực HĐHL VN tại Đại hội đại biểu Họ Lê toàn quốc lần thứ IV-nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy ước của HĐHL VN.

Trung tướng Lê Thu Hà báo cáo về công tác tài chính, bảo đảm hậu cần của Đại hội.

Sau khi nghe các vị Phó chủ tịch HĐHL VN báo cáo, hội nghị đã có 15 ý kiến đều biểu thị sự nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các báo cáo cho Đại hội; Đồng thời các ý kiến cũng bàn thảo sâu rộng kỹ hơn những vấn đề về nội dung của báo cáo trung tâm, đề án nhân sự, công tác tài chính … cho Đại hội và nhiệm kỳ tới.

Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê toàn quốc trong hai ngày 16-17/9/2023 (tức ngày 2-3/ 8 năm Quý Mão); Địa điểm tại Khu du lịch Hải Tiến, tỉnh Thanh hóa  và  các nội dung theo kết luận của Chủ tịch Lê Phúc Nguyên. Hội nghị tin tưởng các nội dung sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện gửu cho các đại biểu nghiên cứu trước Đại hội.

Một số hình ảnh trong Hội nghị.

                                                                  Lê Khôi Nguyên

Các tin liên quan