Hội đồng họ Lê các tỉnh thành phố

28/04/2021

Lễ giỗ vị Khai quốc công thần Lê Hiểm

HLVN- Sáng 27/4/2021 (16/3/Tân Sửu)  Ban Thường trực Hội đồng họ Lê tỉnh Thanh Hoá đã tham dự Lễ giỗ  vị Khai quốc công thần Lê Hiểm trong cuộc khởi nghĩa