Hội đồng họ Lê các tỉnh thành phố

Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh đối với chùa Kẻ Trẹ

HLVN- Ngày 15/5/2022 tức ngày 15/4 Nhâm Dần, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã tổ chức đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh đối với chùa Kẻ Trẹ. Chùa Kẻ Trẹ là nơi đồng chí Lê Xuân Đào, nguyên Trưởng ban Tài Chính Xứ ủy Trung kỳ, một người con ưu tú của Họ Lê Việt Nam, hy sinh ngày 18/2 Nhâm Thân – 1932.

LÊ HẢI CHÂU

Các tin liên quan