Nghiên cứu dòng họ

29/10/2020

Dòng tộc Lê Đột Phong Mỹ

DÒNG TỘC LÊ ĐỘT PHONG MỸ Phả ký tộc Lê Hoàn, Lê Lợi là hậu duệ của Lê Đột Lê Đình Đức I. Cụ Tổ Lê Đột khai phá ở

28/10/2020

Thủy tổ Họ Lê đại tộc

Cách đây 600 năm, mảnh đất Quần Anh (Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định) chỉ là cồn đất rộng, sinh lầy, gò đất nhấp nhô; nước ngọt lẫn nước mặn, nhờ

27/10/2020

Luật Hồng Đức

Luật Hồng Đức là tên gọi thông dụng của bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ hiện còn được lưu giữ đầy đủ tại Viện nghiên cứu Hán-Nôm (Hà

13/10/2020

Chúc văn dâng hương Đền Xương Giang

Đền Xương Giang Chúc Văn Duy tuế thứ:… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bắc Giang tỉnh, Bắc Giang thành phố, Xương Giang Phường Tại Bản đền Kính