Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

Hội nghị HĐHL các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên thành công tốt đẹp

HLVN – Ngày 7/5, tại địa điểm văn hóa tâm linh- đền thờ ngài Lê Phú Ông, tộc họ là Lê đại Lang HĐHL Việt Nam, đã tổ chức hội nghị HĐHL các tỉnh miềm Trung –  Tây Nguyên, nhằm đánh giá tình hình phát triển tổ chức dòng họ trên địa bàn, đồng thời triển khai chương trình hành động phát triển dòng tộc sau thời gian dài đại dịch Covid-19; Đây cũng là dịp kết nối giao lưu trao đổi thông tin việc họ, để thực hiện nghị quyết của HĐHL Việt Nam, về việc phát triển tổ chức, kết nối dòng họ, xây dựng các câu lạc bộ doanh nhân Họ Lê, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài trong dòng họ.

Hội nghị đã nghe  báo cáo thực tiễn và cụ thể của địa phương mình vể tổ chức hoạt động, khuyến học khuyến tài, xây dựng câu lạc bộ doanh nhân, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị,…tổng kết, phân tích, đánh giá tình hình việc thực hiện nghị quyết.

Các ý kiến trong hội nghị đã nêu lên nhiều vấn đề, kinh nghiệm trong hoạt dộng thực tiễn của các ban vận động, HĐHL các địa phương phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hội nghị đã ra nghị quyết làm cơ sở để các địa phương củng cố, xây dựng và phát triển, là căn cứ thực tiễn để HĐHL Viêt Nam có hướng chỉ đạo hiệu quả.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

 

LÊ THANH NGHỊ

Các tin liên quan