Hội đồng họ Lê các tỉnh thành

Lê giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức

 HLVN – Ngày 31/ 3 /2022 ( 29/ 2/ Nhâm Dần), Thường trực HĐHL tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức lễ giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức tại Miếu Ông xã Năm Sơn, huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ành trong buổi lễ giỗ.

                                                                                                                                                        Tin,ảnh: QUANG THẮNG

Các tin liên quan