29/10/2020

Dòng họ và hoạt động dòng họ

– Thời gian qua, Hội đồng họ Lê Việt Nam có đề nghị xin đóng góp ý kiến bổ sung sửa đổi Quy ước và Quy định của Hội đồng