31/03/2022

Lê giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức

 HLVN – Ngày 31/ 3 /2022 ( 29/ 2/ Nhâm Dần), Thường trực HĐHL tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức lễ giỗ Tả tướng quân Lê Bá Đức tại Miếu