Tin tức – sự kiện

28/10/2020

Khuyến học ở dòng họ Lê Văn

Họ khác trong vùng, họ Lê Văn ở xóm Đình, khu 11, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì là dòng họ lớn với 249 gia đình, 1.786 nhân khẩu